Запазване на получените документи като частни

Тази функция служи за запаметяване в посоченото местоположение за запазване (поверителна факс кутия) на получените документи, които отговарят на специфични условия. Поверителната факс кутия съдържа множество кутии и всяка кутия може да е защитена с парола. Чрез посочване на условие, като напр. запаметяване на всички документи от компания А в кутия номер 10, вие можете да проверявате само документите, които са ви нужни. Тази функция също така ви позволява да предотвратявате конфиденциалните документи неволно да бъдат видени от неупълномощени лица, като зададете парола. Когато индикаторът Обработване/Данни на контролния панел остане постоянно зелен, следвайте долните процедури за проверка/отпечатване на запаметените документи.
За да използвате тази функция
Някои настройки като местоположение на запаметяване и парола за документи трябва да се регистрират предварително.
1
Натиснете <Вход. кутия за факс/I-факс>. Екран <Начало>
2
Натиснете <Поверит.факс кутия>.
3
Изберете кутията, където документите да се запаметяват.
Ако за кутията е зададена парола, се появява екран, който ви подсеща да въведете паролата. Въведете паролата и натиснете <OK>.
Показва се списък със запаметени документи.
4
Изберете документа за отпечатване и натиснете <Отпечатване>.
Натискането на <Детайли> ви позволява да проверите информацията за документа, вкл. имената на изпращача и броя на получените страници.
Натискането на <Извеждане изображение> ви позволява да проверявате съдържанието на документа, както и да избирате и изтривате страници.
Натискането на <Изтр-не>  <Да> изтрива документа. Не може да изтривате едновременно няколко документа. За да изтриете множество документи, избирайте и изтривайте документите един по един.
Не можете да отпечатвате едновременно няколко документа. За да отпечатате множество документи, избирайте и отпечатвайте документите един по един.
5
Натиснете <Старт отпеч.>.
За изтриване на документ за печат натиснете <Изтриване на файл след отпечатване> преди отпечатването.
Отпечатването започва.
Можете да зададете получаване на URL на местоположението за запаметяване по имейл при получаването на документите. Просто въведете URL в адресната лента на уеб браузър и това ще ви позволи да проверявате съдържанието на документите от вашия компютър чрез Remote UI (Отдалечен потребителски интерфейс). <Задаване/Регистр. поверителни факс кутии>
Регистрирането на произволно ниво на входящи кутии за факс към бутона <Персонално>/<Споделено> позволява бързо и ефективно извършване на операции.
9CX5-080