Работа с факс

Тази глава представя основните методи за изпращане и получаване на факсове, както и удобни факс функции, които можете да използвате според вашите нужди.

Запознаване с основните операции

Този раздел описва екрана с основни функции за факс и основните методи за изпращане и получаване.

Успешно, лесно, удобно

Можете да откриете и изберете измежду различни методи за изпращане и получаване този, който е подходящ за вас. Пълноценното използване на функциите може да ви осигури ефективен начин за изпращане и получаване на факсове.

Изпращане на факсове от вашия компютър

Можете директно да изпратите по факса документ, запазен на компютъра. Този метод може да елиминира нуждата от разпечатване, което ще спести хартия и тонер, както и ще направи по-ясни изображенията и фините разпечатки по документите.

По-пълноценно използване на факс функциите

Този раздел описва как се изпращат и получават факсове по Интернет. Можете също да научите как да използвате мултифункционален принтер без възможност за факс, за да изпращате и получавате факсове през други мултифункционални принтери в мрежата.
9CX5-075