Използване на Ръководство на потребителя

Ръководство на потребителя е ръководство, което може да се разглежда на вашия компютър или смартфон и др. Този раздел описва оформлението на екрана на Ръководство на потребителя и как да се разглежда Ръководство на потребителя. То също така описва как да се извършват настройки за показване на Ръководство на потребителя.

Оформление на екрана на Ръководство на потребителя

Този раздел обяснява оформлението на екрана Ръководство на потребителя и как да се използват бутоните на екрана. Оформление на екрана на Ръководство на потребителя

Преглед на Ръководство на потребителя

Този раздел описва с какво трябва да сте запознати при разглеждане на Ръководство на потребителя, вкл. значенията на маркировките, използвани в Ръководство на потребителя и как бутоните на сензорния дисплей и на компютърния екран се представят в Ръководство на потребителя. Преглед на Ръководство на потребителя

Настройване на дисплея на Ръководство на потребителя

Можете да промените размера на знаците, използвани в Ръководство на потребителя, както и да превключвате оформлението на екрана на такова, подходящо за устройството, на което се показва Ръководство на потребителя. Настройки за показване на ръководството
Ако не можете да видите ръководството в PDF формат, изтеглете Adobe Acrobat Reader от уебсайта на Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
Как да намерите информацията, която търсите
Търсене в съдържанието
Открийте страницата, която търсите, като изберете темата в съдържанието в левия край на екрана.
Търсене по ключови думи
Въведете ключови думи за търсене, например "факс" или "безжична LAN", и ще се изведат всички страници, които съдържат въпросните ключови думи. Намерете страницата, която търсите, в тези резултати. Можете също така да въведете фрази като "свързване към мрежа". Търсенето по ключова дума поддържа също логическа функция AND за търсене на множество ключови думи. За детайли относно организирането и използването на екрана за търсене вж. Търсене.
9CX5-001