Изключване/рестартиране на машината

Можете да използвате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) за спиране и рестартиране на машината.
Когато машината се изключи или рестартира, всички документи, които са били разпечатани или изпратени, се отказват.

Изключване на машината

Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Рестартиране на машината

Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
9CX5-0EW