Сканиране с AirPrint

Можете да използвате AirPrint за прехвърляне на данни, сканирани с машината, директно на компютъра Mac.
Изисквания към системата
За да сканирате с AirPrint, ви трябва Mac с инсталирана версия OS X 10.9 или по-нова. За да сканирате с TLS, ви трябва Mac с инсталирана версия OS X 10.11 или по-нова.
Мрежова среда
Изисква се една от посочените по-долу среди.
Среда, в която устройство на Apple и машината са свързани към една и съща LAN мрежа
Среда, в която компютър Mac е свързан към машината чрез USB
За сканиране е необходимо да зададете <Използване Сканиране на мрежова връзка> на <Вкл.>. <Използване Сканиране на мрежова връзка>
Актуализация на фърмуера може също да е нужна. Актуализиране на фърмуера
Не можете да сканирате, докато се извършват настройки за операции или докато машината извършва някаква операция.

Сканиране от Mac

1
Уверете се, че машината е включена и свързана към компютъра Mac.
За информация как да се уверите в това вижте Настройване на мрежовата среда.
2
От вашия Mac добавете машината в [System Preferences] [Printers & Scanners].
Ако машината вече е добавена за печатане или изпращане на факсове, тази операция не е необходима.
3
Изберете машината от списъка с принтери в [Printers & Scanners].
4
Щракнете върху [Сканиране].
5
Щракнете върху [Отвори скенера].
Извежда се екранът [Скенер].
6
Задайте необходимите настройки за сканиране.
7
Щракнете върху [Сканиране].
Документът се сканира и изображението се показва.
9CX5-0AW