Използване на AirPrint

Този раздел описва настройките, които са необходими за използване на AirPrint, както и процедурата за печатане, сканиране и изпращане на факсове от устройства Apple.
Настройки на AirPrint
Функции на AirPrint
Отстраняване на неизправности

Конфигуриране на настройките на AirPrint

Можете да запаметите информация за машината, включително името и местоположението й, за да я идентифицирате. Нужните за използване на AirPrint настройки могат да се конфигурират отдалечено с използване на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).

Конфигуриране на настройки чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и влезте в режим на системeн оператор. Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration].
Ако използвате мобилно устройство, като например iPad, iPhone или iPod touch, под "щракване" в този раздел разбирайте "докосване".
3
Щракнете върху [Network Settings] [AirPrint Settings].
4
Задайте необходимите настройки и щракнете върху [OK].
 [Use AirPrint]
Поставете отметка в квадратчето, за да активирате AirPrint. За да деактивирате функцията AirPrint, отстранете отметката.
[Display Errors for AirPrint]
Ако отпечатвате с AirPrint и възникне грешка с отпечатвания файл и файлът не се отпечата правилно, можете да използвате тази настройка, за да изберете дали екраните за грешка да се появяват на контролния панел.
 [Printer Name]
Въведете име на машината. Ако вече е регистрирано mDNS име в [mDNS Settings] ([Network Settings] в [Preferences] (Settings/Registration)), регистрираното име се показва.
 [Location]
Въведете местоположение на машината. Ако вече е регистрирано местоположение в [Device Information Settings] ([Device Management] в [Management Settings] (Settings/Registration)), регистрираното име ще бъде показано.
 [Latitude]
Въведете географската ширина на местоположението, където е инсталирана машината.
 [Longitude]
Въведете географската дължина на местоположението, където е инсталирана машината.
5
Рестартирайте машината.
Изключете машината, изчакайте поне 10 секунди и след това я включете отново.

Конфигуриране на настройки от сензорния дисплей

1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Вход>.
Въведете идентификационен и PIN код на системен оператор.
3
Натиснете <Преференции> <Мрежа> <Използване на AirPrint>.
4
Натиснете <Вкл.> <OK>.
Ако изберете [Use AirPrint], настройките по-долу в <TCP/IP настройки> се задават на <Вкл.>.
Използване на HTTP
IPP настройки за печат
Използване на IPv4 mDNS
Използване на IPv6 mDNS
Използване Сканиране на мрежова връзка
Ако промените [Printer Name], което сте задали, е възможно да не можете повече да печатате от компютъра Mac, който е можел да бъде използван за печат досега. Този феномен възниква, защото <mDNS име> (Задаване на DNS настройки) на IPv4 също се променя автоматично. В такъв случай отново добавете машината към компютъра Mac.
Когато се използва AirPrint, <Използване на същото mDNS име като IPv4> се фиксира на <Вкл.> за mDNS името на IPv6.
Въвеждането на името на принтера улеснява идентифицирането на множество принтери, които поддържат AirPrint.

Показване на екрана за AirPrint

Чрез екрана на AirPrint можете не само да задавате настройки за AirPrint, но и да преглеждате информация за консумативите (хартия и тонер касета). Освен това можете да конфигурирате настройките за функцията за защита.

Показване от Mac

1
Щракнете върху [System Preferences] в лентата на десктопа [Printers & Scanners].
2
Изберете машината и щракнете върху [Options & Supplies].
3
Щракнете върху [Отваряне на уеб страницата на принтера].
4
Вписване в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
За да промените настройките на AirPrint, трябва да влезете като администратор.

Конфигуриране на екрана за AirPrint

Ако се впишете с администраторски привилегии, можете да промените настройките AirPrint от страницата за AirPrint.

 [AirPrint]

Позволява ви да проверите стойностите, въведени в настройките на AirPrint, като например името и местоположението на машината. Можете да щракнете върху [Edit], за да промените настройките.

 [Print Security Settings]

Задайте настройките, нужни за печат, като използвате TLS и удостоверяване.
Ако <IPP настройки за печат> вече е зададено, съществуващите настройки се показват. Стойностите, регистрирани в [Print Security Settings], се променят според стойностите в <IPP настройки за печат>.

 [Scan Security Settings]

Задайте настройките, нужни за сканиране, като използвате TLS.
Ако <Използване на TLS> в <Използване Сканиране на мрежова връзка> вече е зададено, съществуващите настройки се показват. Стойностите, регистрирани в [Scan Security Settings] се променят според стойността в <Използване на TLS> в <Използване Сканиране на мрежова връзка>.

 [User Management]

Можете да добавяте/редактирате потребители за удостоверяване. Управление на потребители

 [TLS Settings]

Позволява ви да променяте ключа и сертификата, използвани за TLS. Конфигуриране на ключ и сертификат за TLS

 [Key and Certificate Settings]

Позволява ви да генерирате и инсталирате ключ и сертификат или да заявявате издаване на сертификат. Конфигуриране на ключ и сертификат за TLS

Проверка на консумативите и версията на устройството

Можете да проверите информацията относно източниците на хартия на машината, оставащото количество тонер и версията на устройството.

Запазени марки

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X и Safari са търговски марки на Apple Inc. AirPrint и AirPrint логото са търговски марки на Apple Inc.
iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва по лиценз.
9CX5-0AS