Регулиране на наситеността

Можете да сканирате оригиналите по-ясно чрез ръчно регулиране на наситеността. според съдържанието на оригинала. Например увеличаването на наситеността ви позволява лесно да прочетете бледите символи, изписани с молив.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Сканиране и изпращане>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за сканиране. Екран с основни функции за сканиране
4
Натиснете <Настройки>  <Наситеност>.
5
Регулирайте наситеността и натиснете <OK>.
Натиснете  за намаляване на наситеността. Натиснете  за увеличаване на наситеността.
За регулиране на наситеността на фона
Можете да изпращате/съхранявате ясни версии на документи като вестници или документи с цветен фон. Натиснете <Авто> за автоматично регулиране на наситеността на фона.
Натиснете <Настройване> за ръчно регулиране на наситеността на фона и регулирайте наситеността на фона на всеки цвят в <Настр. на всеки цвят>.
6
Натиснете <Затвар.>.
7
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращането/запаметяването стартира.
9CX5-096