Регулиране на рязкостта при сканиране (Рязкост)

Можете да сканирате изображението с чисти контури и линии чрез увеличаване на рязкостта или да смекчите изображението чрез намаляване на рязкостта. Използвайте тази функция, когато искате да изострите размазан текст и диаграми или да намалите моарето (вълнообразни ивици в изображението), за да загладите крайното изображение.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Сканиране и изпращане>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за сканиране. Екран с основни функции за сканиране
4
Натиснете <Настройки>  <Рязкост>.
5
Регулирайте рязкостта и натиснете <OK>.
За изостряне на размазан текст регулирайте контрола на <Високо>.
За намаляване на моарето при сканиране на оригинали, съдържащи отпечатани снимки, като напр. списания или листовки, регулирайте контрола на <Ниско>.
6
Натиснете <Затвар.>.
7
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращането/запаметяването стартира.
9CX5-097