Ефективно сканиране

Този раздел описва удобни функции, като напр. сканиране на оригинали с различен формат наведнъж, сканиране на две лицеви страници на отделни страници и сканиране на голям брой оригинали поотделно и събирането им в едно.
9CX5-099