Изпращане/запаметяване на оригинали с различен формат едновременно (оригинали с различен формат)

Можете да поставите оригинали с различен формат в подаващото устройство и да ги сканирате едновременно. Това премахва необходимостта от поставяне на оригиналите поотделно.
Комбинацията от формати на оригинали, които можете да сканирате, е ограничена. Сканирането с неправилна комбинация може да стане причина за повреждане на оригиналите или засядания на хартия. Спецификации на хардуера
Не поставяйте заедно оригинали, които са с различно тегло или типове хартия. Това може да стане причина за повреждане на оригиналите или засядания на хартия.
1
Поставете оригиналите в подаващото устройство. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Сканиране и изпращане>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за сканиране. Екран с основни функции за сканиране
4
Задайте необходимите настройки за сканиране. Основни операции за сканиране на оригинали
5
Натиснете <Настройки>  <Оригинали с разл. формат>.
6
Натиснете <Затвар.>.
7
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращането/запаметяването стартира.
9CX5-09A