Извикване на използвани по-рано настройки за изпращане/записване (Предходни настройки)

Можете да извикате дестинациите, задавани по-рано. Техните настройки за сканиране, като напр. наситеност, също се извикват едновременно.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Сканиране и изпращане>. Екран <Начало>
3
Натиснете <Предходни настройки> на екрана с основни функции за сканиране. Екран с основни функции за сканиране
4
Изберете регистъра за извикване от паметта и натиснете <OK>.
Дестинацията и нейните настройки за сканиране са зададени според избрания регистър.
Когато се използва управление на персоналното удостоверяване, машината извиква настройките, посочени в миналото от потребителя, който се вписва в машината.
Можете да промените извиканите настройки преди изпращане/запаметяване.
5
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращането/запаметяването стартира.
Ако зададете <Управл. на кодове за достъп до Адр. книга> до <Вкл.>, не можете да извикате последно използваните настройки.
Ако зададете някой тип адрес на <Вкл.> в <Ограничаване нови дестинации>, текущо съхранените Предходни настройки се изтриват.
Ако <Забран. кеширане парола за автентикация> е зададено на <Вкл.>, следната парола няма да се запамети в <Предходни настройки>.
Парола, въведена чрез задаване на дестинацията в <Нова дестин.> и последващо натискане на <Файл>
9CX5-09S