<Настройки по подразбиране за Отчет за извеждане>

Задайте настройките по подразбиране, използвани при отпечатване на отчет за изпращане и отчет за управление на комуникацията.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<2-странно отпечатване>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за отпечатване>  <Настройки по подразбиране за Отчет за извеждане>
Задайте дали отчетът да се отпечатва от двете страни на хартията.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<2-странно отпечатване>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0JF