<Отчет за извеждане>

Това отпечатва списък с детайли за регистрацията за настройките за изпращане/получаване и настройките на факс.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.
Елемент, маркиран със звездичка (*)
Появява се единствено ако машината ви има факс функция.

<Списък с потр. данни за изпращ./получав.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Отчет за извеждане>
Може да отпечатате списък с настройките за изпращане/получаване, запаметени в машината. Отпечатване на отчети и списъци
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Списък с потр. данни за изпращ./получав.>
<Да>, <Не>
Да
Да
Да
Не
-

<Списък с данни на потребителя за факс> *

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Отчет за извеждане>
Може да отпечатате списък с настройките за факса, запаметени в машината. Отпечатване на отчети и списъци
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Списък с данни на потребителя за факс>
<Да>, <Не>
Да
Да
Да
Не
-
9CX5-0K5