<Настройки за управление>

Задайте настройките за работа и управление на машината, включително потребителските настройки и настройките за управление на хардуера и защитата.

<Управление на потребители>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>
Задайте настройките за управление на потребителите на машината.

<Управление на устройства>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>
Задайте настройките за управление на хардуера и допълнителното оборудване.

<Лиценз/Други>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>
Задайте настройките за регистриране на лицензи и за софтуера, който може да бъде използван на машината.

<Управление на данни>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>
Задайте настройките за управление на данни, включително данни как да се импортират, експортират и инициализират настройки.

<Настр. за сигурност>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>
Задайте настройките за повишаване на защитата на машината.
9CX5-0L3