Volume Settings (Настройки за звук)

Задайте настройките за тоновете, излъчвани от машината, като например тон за изпращане или получаване на факс и тонове за потвърждаване, които ви уведомяват за състоянието на машината.
За детайлна информация относно настройките вижте Настройване на звуците.
Елементът за настройките на звука (регулиране силата на звука) се появяват при натискане на <Настройки за звук>.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

Настройки за машини с функция факс

Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Ниво звук алрм>
0 до до 3
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Ниво звук вскгв.>
0 до до 3
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Сила на звънене входящи>
0 до 1 до 3
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Вход. факс Позвъняване>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
-Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Вкл.>: Брояч на звънене: 1 до 2 до 99
<Други настр. за звук>
<Тон при въвеждане>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Сигн. невалидно въвжд.>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Сигнал зарежд.консум.>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Сигнал за забрав.ориг.>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Сигнал за грешка>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Сигн.за край на задч.>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Тон за режим на покой>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Тон за вход>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Неизраз. тонер касети смен.>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Тон край получ/изпрщ.пам.>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Тон грш.получ./изпрщ.пам.>: <Вкл.>,<Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

Настройки за машини без функция факс

Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за звук>
<Тон при въвеждане>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Сигн. невалидно въвжд.>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Сигнал зарежд.консум.>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Сигнал за забрав.ориг.>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Сигнал за грешка>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Сигн.за край на задч.>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Тон за режим на покой>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Тон за вход>: <Вкл.>,<Изкл.>
<Неизраз. тонер касети смен.>: <Вкл.>,<Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0LS