Адаптиране към мрежовата среда

Мащабът и формата на мрежата се различават в зависимост от предназначението и използването. Машината използва редица технологии, за да може да се адаптира към възможно най-много среди. Консултирайте се с мрежовия си администратор и извършете необходимите настройки според средата си.
9CX5-03X