Nadopunjavanje klamerica u unutarnjem dorađivaču

1
Otvorite prednji poklopac dorađivača.
2
Izvucite spremnik za klamerice.
Povucite zeleni jezičak da biste ga otključali, pa podignite kućište blago prema gore dok ga izvlačite.
3
Izvadite prazno kućište za spojnice iz spremnika spojnica.
Uhvatite kućište klamerica negdje u blizini oznake sa strelicom pa ga uklonite u pravcu strelice.
4
Iz kutije izvadite novo kućište s klamericama.
5
Umetnite novo kućište s klamericama u spremnik za klamerice.
Umetnite pločicu koja strši iz kućišta s klamericama prednjim krajem prema spremniku klamerica pa spustite kućište s klamericama da biste ga smjestili u spremnik za klamerice.
6
Držeći zeleni jezičac na spremniku s klamericama, gurnite ga što dublje.
7
Zatvorite prednji poklopac dorađivača.
Možda se automatski pokrene "prazno" klamanje zato da bi se postavio položaj klamerice.
9CYR-01L