Ispravljanje neujednačene gustoće

Ako je gustoća prilikom ispisa neujednačeno, provedite postupak <Korekcija zasjenjenja>. Nekoliko je načina ispravljanja gustoće: Ispravljanje pomoću denzitometra pomoću komercijalnog mjernog instrumenta, Vizualna korekcija i Korekcija skenera.
Prilagodbe bi mogle biti neučinkovite ako nema dovoljno tonera.

Ispravljanje pomoću denzitometra

Izmjerite probnu stranicu koju ste ispisali pomoću komercijalnog denzitometra i unesite izmjerene vrijednosti gustoće da biste ispravili gustoću u područjima polutonova.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje> <Podešavanje kvalitete slike> <Korekcija zasjenjenja> <Korekcija denzitometra>.
2
Pritisnite <Započni ispis.>.
Probna je stranica ispisana.
3
Izmjerite probnu stranicu pomoću denzitometra.
Izmjerite oznake od 1 do 7 na probnoj stranici i zabilježite izmjerene vrijednosti gustoće.
4
Pritisnite <Fino podeš.>, pa unesite vrijednosti gustoće.
Unesite vrijednosti gustoće koje ste izmjerili i zabilježite ih u trećem koraku od 1 do 7.
Pritisnite <Fino podeš.> za svaku boju i unesite gustoću za sve boje.
5
Pritisnite <OK>.
6
Pritisnite <Ispis probne stranice> <Započni ispis.>.
Nakon ispravka se ispisuje probna stranica.
7
Ako nema problema s probnom stranicom, pritisnite <Pohrani i završi>.
Ako je gustoća probne stranice nakon ispravka neujednačena, provedite postupak naznačen u odjeljku Vizualna korekcija.

Vizualna korekcija

Vizualno izmjerite probnu stranicu koju ste ispisali da biste korekciju proveli pomoću vrijednosti prilagodbe gustoće koje ste utvrdili. Tim se postupkom poslužite kada nemate denzitometar ili kada korekcija nije učinkovita.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje> <Podešavanje kvalitete slike> <Korekcija zasjenjenja> <Vizualna korekcija>.
2
Pritisnite <Ispis probne stranice> <Započni ispis.>.
Probna je stranica ispisana.
3
Vizualno provjerite probnu stranicu da biste utvrdili vrijednosti prilagodbe gustoće.
Raspon ispisanih oznaka može biti -6 do +6 ili -5 do +5, ovisno o veličini papira koja je korištena za probnu stranicu.
4
Pritisnite <Fino podeš.>, pa unesite vrijednosti gustoće.
Unesite vrijednosti gustoće prema rezultatima dobivenim vizualnom provjerom u trećem koraku od -6 do +6 (ili -5 do +5).
Unesite vrijednost s plusom da biste povećali gustoću ili pak onu s minusom da biste je smanjili.
Pritisnite <Fino podeš.> za svaku boju i unesite gustoću za sve boje.
5
Pritisnite <OK>.
6
Pritisnite <Ispis probne stranice> <Započni ispis.>.
Nakon ispravka se ispisuje probna stranica.
7
Ako nema problema s probnom stranicom, pritisnite <Pohrani i završi>.

Korekcija skenera

Ispravak gustoće možete provesti skeniranjem probne stranice koju ste upravo ispisali. Uređaj automatski utvrđuje vrijednosti ispravka gustoće i ispravlja nepravilnosti.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Korekcija zasjenjenja>  <Korekcija skenera>.
2
Odaberite papir koji želite koristiti pa pritisnite <OK>.
3
Pritisnite <Započni ispis.>.
Probna je stranica ispisana.
4
Probnu stranicu stavite na kopirno staklo.
Probnu stranicu postavite onako kako je naznačeno u uputama sa zaslona.
5
Zatvorite uređaj i pritisnite <Počet.skenir.>.
Probna je stranica skenirana.
6
Otvorite ulagač i izvadite probnu stranicu.
9CYR-0LY