Ograničenje upotrebe memorijskih medija

Premda su memorijski mediji poput USB memorijskih uređaja praktični, ako se njima ne upravlja na pravilan način, mogu biti izvor curenja informacija. Ovaj odjeljak opisuje postupke zabrane upotrebe memorijskih medija, kao i zabrane ograničavanja mogućnosti spremanja skeniranih dokumenata na memorijske medije ili ispisa podataka spremljenih na memorijske medije. Za konfiguriranje tih postavki nužne su ovlasti administratora ili administratora uređaja.
 (Postavke/Registr.) <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>  <Postavke za memorijske medije>  <Koristi funkciju skeniranja/ispisivanja>  Odaberite <Isključeno> za <Koristi funkciju skeniranja> ili <Koristi funkciju ispisivanja>  <OK>  (Postavke/Registr.)  (Postavke/Registr.)  <Prim.podeš.promj.>  <Da>
9CYR-0EH