Konfiguriranje postavki za upravljanje ID-brojem odjela

Korisnike možete organizirati i njima upravljati u skupinama na temelju ID-broja odjela. Slijedite postupak opisan u nastavku kako biste konfigurirali Upravljanje ID-brojem odjela i omogućili uređaju brojanje stranica za ispis i skeniranje.
Provjerite jesu li postavljeni ID-brojevi odjela za korisnike registrirane na uređaju. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
Upravljanje ID-brojevima odjela valjano je samo za korisnike koji su registrirani na lokalnom uređaju.
Ako ste prijavljeni kao korisnik s administratorskim ovlastima, ID i PIN upravitelja sustava automatski će vam se dodijeliti i njima će se upravljati kao ID-brojevima odjela.
Dodatne informacije o ID-brojevima odjela koje možete registrirati potražite u odjeljku Funkcije upravljanja.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje ID-brojem odjela>.
3
Pritisnite <Uključeno>.
Opcija upravljanja ID-brojem odjela je uključena.
Kako biste onemogućili Upravljanje ID-brojem odjela, pritisnite <Isključeno>.
Registriranje ID-ja i PIN-ova odjela
4
Pritisnite <OK>.
Provjera brojača stranica
Ako želite provjeriti ukupan broj stranica koji je svaki ID odjela potrošio za kopiranje, ispisivanje i skeniranje, pritisnite <Totali stranica> na zaslonu koji se prikazuj u 3. koraku. Brojači stranica ne uključuju prazne stranice niti probne ispise za provjeru stavki poput podešavanja gradacije.
Za modele s funkcijom faksiranja možete provjeriti i ukupan broj stranica poslanih faksom.
Prijava korištenjem ID-ja odjela i PIN-a
Ako registrirate korisnika s istim imenom kao što je ID odjela, radnje prijave moguće je obaviti koristeći registrirani ID odjela i PIN. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
Zaslon za prijavu može se prikazati ili kad započinjete radnju ili nakon što odaberete funkciju. Određivanje vremena prikaza zaslona za prijavu
Promjena servisa za prijavu
Uređaj koristi „Korisničku autentikaciju“ (upravljanje osobnom autentikacijom) kao servis za prijavu. No, pomoću SMS-a možete promijeniti servis za prijavu na „DepartmentID Authentication“. Promjena servisa za prijavu
9CYR-0CL