<Postavke udaljenog faksa>

Odredite postavke funkcije daljinskog faksiranja na poslužiteljskom uređaju.
Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Koristi udaljeni faks>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa> <Postavke udaljenog faksa>
Možete odrediti hoćete li upotrebljavati uređaj kao uređaj poslužitelja za funkciju daljinskog faksiranja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi udaljeni faks>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako uređaj želite upotrebljavati kao poslužiteljski uređaj za daljinsko faksiranje, pritisnite <Mreža> , postavite <Postavke namjenskog porta> na <Uključeno>.
9CYR-0KC