Ispis datoteka s memorijskog medija

Čak i ako uređaj nije priključen na računalo ili ako upravljački program pisača. Nije instaliran na računalu, možete ispisati datoteke spremljene na memorijskom mediju s uređaja.
1
Pritisnite <Pristup pohranjenim datotekama>. Zaslon <Početni prikaz>
Ako je mogućnost <Odabir opcija pri priključivanju mem. medija> postavljena na <Uključeno>, kad umetnete memorijski medij, prikazat će se prečac do funkcije <Ispisivanje s memorijskog medija>. Pritisnite <Ispisivanje s memorijskog medija> i prijeđite na 4. korak. <Odabir opcija pri priključivanju mem. medija>Umetanje memorijskog medija
2
Pritisnite <Memorijski medij>.
3
Odaberite željeni memorijski medij.
Informacije o stavkama na zaslonu i upute o tome kako ih koristiti pogledajte u odjeljku Rad s datotekama i mapama na memorijskom mediju.
4
Odaberite datoteku i pritisnite <Ispisivanje>.
Ako odaberete PDF ili XPS datoteke, idite na korak 6.
Možete odjednom odabrati i ispisati do 6 dokumenata na istom memorijskom mediju.
5
Odaberite izvor papira, a zatim pritisnite <OK>.
6
Broj ispisanih stranica unesite pomoću numeričkih tipki.
Ako u koraku 4 odaberete više datoteka, pritisnite <Promj. br. primjeraka> i unesite broj ispisanih stranica.
7
Definirajte postavke ispisa prema potrebi.
Postavke ispisa pogledajte u odjeljku Zaslon postavki i postupaka za ispisivanje spremljenih datoteka.
Za ispis datoteke s lozinkom pritisnite <Opcije>  <Zaporka za otvaranje dokumenta>  <Zaporka za kriptiranje> ili <Zaporka za pravila>, upišite lozinku i pritisnite <OK>. Za ispis PDF datoteka za koju je zabranjen ispis ili za ispis PDF datoteka koje dozvoljavaju samo ispis u niskoj razlučivosti u visokoj razlučivosti, unesite navedenu lozinku.
Ako pritisnete <Započni ispis.> bez unosa lozinke, zaslon za unos lozinke prikazuje se ako datoteka ima lozinku za šifriranje.
8
Pritisnite <Započni ispis.>.
Započinje ispis.
Za otkazivanje ispisa pritisnite <Otkaži>  <Da>.
9CYR-0AC