Osnovni zasloni koji se prikazuju na zaslonu dodirne ploče

O ovom se odjeljku opisuju različiti zasloni koji se prikazuju na zaslonu dodirne ploče.
Zaslon <Početni prikaz>
Zaslon <Početni prikaz> prikazuje se kada pritisnete gumb  (Početni zaslon). Na zaslonu <Početni prikaz> prikazuje se popis funkcijskih gumba te služi za to da se putem njega pristupa različitim funkcijama. Stavke prikazane na zaslonu <Početni prikaz>
Zaslon s osnovnim značajkama svake funkcije
Na zaslonu <Početni prikaz> pritisnite funkcijske gumbe kako bi se prikazao zaslon s osnovnim značajkama na kojem možete pristupiti osnovnim funkcijama kao što su kopiranje, faksiranje i skeniranje. Iako se način prikaza i stavke postavki na zaslonu s osnovnim značajkama razlikuju ovisno o funkcijama, postavke možete promijeniti kako bi odgovarale vašim potrebama. Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama

Primjer:
Zaslon s osnovnim značajkama kopiranja
Prikazane stavke razlikuju se ovisno o funkcijama.
Zaslon <Postavke/Registriranje>
Pritisnite  (Postavke/Registr.) za prikaz zaslona <Postavke/Registriranje>. Za mijenjanje svake postavke, poput postavki papira, postavki prikaza ili mrežnih postavki, prvo pritisnite ovu tipku. Na ovom zaslonu također možete registrirati odredišta, poput adresa e-pošte ili brojeva faksa.

Trenutačna razina izbornika

Prikazuju se nazivi zaslona trenutne razine te razine iznad.

Popis stavki postavki

Stavke postavki koje pripadaju trenutačnoj razini izbornika prikazuju se na popisu.
Kada ispod niže razine nema izbornika, prikazuje se zaslon s postavkama.
Zaslon <Nadzor statusa>
Pritisnete li  (Nadzor statusa), prikazat će se zaslon <Nadzor statusa>. Na ovom zaslonu možete provjeriti status ispisivanja i prijenosa, kao i preostalu količinu tonera i razinu memorije.

Status i zapisnici o kopiranju/ispisu/prijenosu/spremljenim dokumentima

Prikazuje se trenutačni status ili zapisnik odabrane stavke. Na ovom zaslonu možete otkazati kopiranje, ispisivanje i prijenos faksa.
Otkazivanje kopiranja
Otkazivanje slanja faksa
Zaslon s osnovnim značajkama skeniranja
Otkazivanje ispisa
Provjera statusa i povijesti ispisa

Potrošni materijal

Možete provjeriti status uređaja, poput preostale količine tonera ili papira te razina memorije.
Tehnički podaci o hardveru
Provjera količine preostalih potrošnih materijala
Zaslon s pogreškom
U nekim slučajevima pogreške prikazuju upute o otklanjanju pogreške. Da biste riješili problem, slijedite upute na zaslonu. Protumjere za svaku poruku
Primjer:
Došlo je do zaglavljenja papira
Pritisnite gumb prikazan na zaslonu <Početni prikaz> i na zaslonu s osnovnim značajkama da biste prilagodili zaslon, primjerice, presložili gumbe ili stvorili tipku prečaca. Prilagođavanje dodirnog zaslona
Možete promijeniti postavke koje se odnose na prikaz zaslona, poput toga koji se zaslon pojavljuje odmah nakon uključivanja uređaja, te hoće li se pojaviti poruka o preostalom papiru i toneru. <Postavke pokazivača>
Možete odrediti koji će se zaslon prikazati nakon isteka određenog vremena tijekom kojeg se niti jedna radnja nije obavila. <Funkcija nakon automatskog resetiranja>
 označava da su podaci u memoriji/pohrani šifrirani. Upravljanje podacima u memoriji/pohrani
9CYR-04J