Sisselogimisteenuste muutmine

Kasutaja autentimisrakenduse kasutamist nimetatakse „sisselogimisteenuseks“. Masin on vaikimisi sisselogimisteenuse jaoks seatud kasutama „kasutajaautentimist (isikuautentimishaldust)“. Kui soovite kasutada osakonna ID autentimist, muutke sisselogimisteenust SMS-is.

Sisselogimisteenuse muutmine

1
Logige sisse Remote UI (Kaugkasutajaliidesesse). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel valikut [Service Management Service].
3
Vajutage [System Application Management] [Start] valikus [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Kuvatakse olek [Started].
4
Klõpsake [Enhanced System Application Management]  [Switch] valikus [DepartmentID Authentication].
Kuvatakse olek [Start after Restart].
5
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Masin taaskäivitub ja kuvatakse muudetud sätteid.
Kui käivitatakse osakonna ID autentimine
Kui vajutate Remote UI (Kaugkasutajaliides) avalehel nuppu [Service Management Service], kuvatakse SMS-i sisselogimise ekraani. Turvalisuse huvides on masin konfigureeritud nii, et see ei luba sisselogimist SMS-i vaikeparooliga. Vajutage  (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>  seadke ajutiselt <Luba vaikeparooli kasutamine kaugjuurdepääsuks> olekusse <Sees>.
Pärast SMS-i sisselogimist vaikeparooliga, taastage algturvatase muutes vaikeparooli ja siis seades sätte <Luba vaikeparooli kasutamine kaugjuurdepääsuks> tagasi olekusse <Väljas>.
SMS-i sisselogimisparooliks on seatud „MeapSmsLogin“. Kui logite sisse parooliga „MeapSmsLogin“, kuvatakse parooli muutmise ekraan. Turvalisuse tagamiseks järgige parooli muutmiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
SMS-i parooli saab muuta suvandiga [Change Password] valikus [System Management].
Ärge unustage parooli. Vastasel juhul ei saa SMS-i sisse logida. Sellisel juhul võtke ühendust edasimüüja või hooldusesindajaga.
Naaske kasutaja autentimise juurde
Valige [Enhanced System Application Management] [User Authentication], klõpsake [Switch], ja taaskäivitage masin. Kui te ei kasuta SMS-i installiteenust (parooli autentimine), valige pärast masina taaskäivitamist [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] ja klõpsake [Stop].

Seadistamine osakonna ID autentimise kasutamisel

Osakonna ID halduse rakendamisel osakonna ID autentimisega veenduge, et administraator (süsteemi administraator) haldab osakonna ID-sid ja PIN-koode. Turvalisuse suurendamiseks logige sisse süsteemi administraatori ID-ga (süsteemihalduri ID-ga) ja muutke kindlasti süsteemiadministraatori ID ja PIN-kood.
Millistest kasutajatest saavad administraatorid või tavakasutajad, sõltub sellest, kas osakonna ID halduse ja süsteemihalduri sätted on seatud nii, nagu on näidatud allolevas tabelis.
Osakonna ID haldus
Süsteemihalduri sätted
Administraator
Tavakasutaja
Sees
Seadistus
Süsteemihaldur
Kasutajad, kes on autenditud osakonna ID ja PIN-koodiga, mis ei kuulu süsteemihaldurile
Pole seadistatud
Kasutajad, kes on autenditud osakonna ID ja PIN-koodiga
Puudub
Väljas
Seadistus
Süsteemihaldur
Kasutajad, kes ei ole süsteemihaldurid
Pole seadistatud
Kõik kasutajad
Puudub

Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi muutmine.

Osakonna ID-halduse lubamine

Osakonna ID autentimist kasutava osakondade ID halduse korral on sisselogimise toiming lubatud

Funktsiooni piirangu ja kasutajate haldamise juurutamine

9CY7-0SK