Saatmis-/printimistööde tühistamine

Kui valite  (Stopp) juhtpaneelil sel ajal, kui tööd saadetakse/prinditakse ja näidatakse valikusse <Saatmistööd>/<Prinditööd> viivat kuva, peatatakse pooleliolev saatmise/printimise töö ja kuvatakse valik <Saatmistööd>/<Prinditööd>.
Valige tühistatav dokument ja vajutage <Tühista>.
Kuva, mis viib valikusse <Saatmistööd>/<Prinditööd>
<Avakuva> kuva
<Printimine> kuva
Ülemised kuvad (Oleku monitor) (<Paljund./printimine>, <Saatmine>, <Vastuvõtt>, <Salvesta>, <Tarvikud/muud>)
<Visual Message Settings> kuva
Kui valite  (Stopp) juhtpaneelil sel ajal, kui tööd saadetakse/faksitakse ja kuvatakse valikut <Faks>/<Skaneeri ja saada>, ilmub hüpikaken, mis tühistab otse poolelioleva töö. Kui pooleli on mitu tööd, saate valida millise neist tühistate – kas viimati tehtud töö või selle, mis on parasjagu saatmisel. (<Nupu Stopp vajutamisel tühistatav töö>)
Kui pärast juhtpaneeli nupule  (Stopp) vajutamist alustati mõnda tööd, viiakse see lõpule.
Teavet tööde tühistamise kohta kuva <Paljundamine> või <Faks> kaudu, vaadake teemast Paljundamise tühistamine või Fakside saatmise tühistamine.
9CY7-059