Fakside saatmise tühistamine

Saate tühistada originaalide skannimise või fakside saatmise, kui vastav töö on ootel või ka juba alustatud.

Originaalide skannimise tühistamine

1
Vajutage valikut <Tühista> kuvatud ekraanil või (Stopp).
2
Vajutage nuppu <Jah>.
Originaalide skannimine tühistatakse

Saadetavate või saatmiseks ootel olevate faksiteadete tühistamine

1
Vajutage valikut <Olekumonitor> kuvatud ekraanil või (Oleku monitor).
2
Valige <Saatmine> <Töö olek>.
3
Valige <Faks>.
Kuvatakse parajasti saadetavate või saatmise ootel dokumentide loend.
4
Valige katkestatav töö ning vajutage <Tühista>.
5
Vajutage nuppu <Jah>.
Faksi saatmine tühistatakse.
Saatmisel oleva töö viivitamatu tühistamine
Kui vajutate juhtpaneelil nuppu (Stopp), et tühistada faksisaatmine ajal, mil saatmine on juba alanud, kuvatakse teade <Kas tühistada järgmine saatmistöö?>. Faksi saatmise tühistamiseks vajutage valikul <Jah>.
Tühistatava töö valimiseks tehke valik <Viimane vastvõetud töö> või <Saadetav töö>. <Nupu Stopp vajutamisel tühistatav töö>
Valige (Stopp) mitme saatmistöö korral, et kuvada tühistatava saatmistöö valimise kuva. Kui tühistatavat saatmistööd ei kuvata, valige <Teiste tööde kontroll>, et kuvada valik <Saatmistööd>. Valige tühistatav dokument ja vajutage <Tühista>.
9CY7-078