Aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade redigeerimine

Salvestatud sihtkohtade seadeid saab redigeerida või kustutada.
1
Vajutage nuppu <Sihtk./edast. seaded>. <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Sihtkohtade salvestus>.
3
Valige sihtkoht mida soovite muuta.
Aadressiloendi ripploend
Valige <Isiklik aadr.loend>, <Aadressiloend 1> kuni <Aadressiloend10> või <Admin. aadressiloend>, et filtreerida aadressiloendis kuvatavaid sihtkohti.
<Otsi nime järgi>
Sisestage sihtkoha nimi. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage uuesti <Otsi nime järgi>.
Sihtkohtade loend
Valige sihtkoht, mida soovite redigeerida või kustutada.
Esimese tähemärgi nupp
Valige sihtkoha nime esimese tähemägi tärginupp. Kõikide salvestatud sihtkohtade kuvamiseks vajutage nuppu <Kõik>.
<Kustuta>
Vajutage sihtkoha kustutamiseks.
<Detailid/muutmine>
Vajutage sihtkohtade seadete kontrollimiseks või redigeerimiseks.
Sihtkoha tüübi rippmenüü
Valige (e-post), (faks), (I-faks), (fail) või  (rühm) sihtkohtade loendis () kuvatavate sihtkohtade filtreerimiseks. Kõikide salvestatud sihtkohtade kuvamiseks vajutage nuppu <Kõik>.
Kui sihtkohtasid hallatakse juurdepääsunumbritega, sisestage juurdepääsunumber (Juurdepääsu keelamine aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade jaoks) pärast nupu <Pääsunumber> vajutamist.
Sihtkohti loendis <Isiklik aadr.loend> kuvatakse ainult sisseloginud kasutajale, kes need salvestas. Isegi siis, kui teil on administraatoriõigused, ei saa te kuvada ega redigeerida teiste kasutajate loendis <Isiklik aadr.loend> olevaid sihtkohti.
4
Vajutage nuppu <Detailid/muutmine>.
Kui soovite sihtkoha kustutada, siis valige sihtkoht ja vajutage <Kustuta>  <Jah>.
5
Redigeerige sihtkoha seadeid.
Seadete redigeerimise kohta leiate teavet teemast „Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse“.
6
Vajutage nuppu <OK>  <Sule>.
9CY7-05K