Puuteekraani põhikuvad

Selles lõigus kirjeldatakse erinevaid puuteekraani kuvasid.
<Avakuva> kuva
Kuva <Avakuva> kuvatakse, kui vajutate nuppu (Avamenüü). Kuval <Avakuva> kuvatakse funktsiooninuppude loend ja sellelt kuvalt saate käivitada erinevaid funktsioone. Kuval <Avakuva> kuvatavad üksused.
Iga funktsiooni olulisemate võimaluste kuva
Kui vajutate kuval <Avakuva> funktsiooninuppe, kuvatakse põhifunktsioonide kuva, kus saate kasutada seadme põhifunktsioone (nt kopeerimine, faksi saatmine või skannimine). Kuigi põhifunktsioonide ekraanil kuvatavad kuvaüksused ja määranguüksused on erinevate funktsioonide puhul erinevad, saate sätteid ka oma vajaduste järgi kohandada. Põhifunktsioonide menüü kohandamine

Näide.
Paljundamise põhifunktsioonide kuva
Erinevate funktsioonide juures kuvatavad üksused on erinevad.
<Seaded/salvestus> kuva
Vajutage nuppu (Seaded/salvestus), et kuvada <Seaded/salvestus>. Sätete, näiteks paberi-, kuva- või võrgusätete muutmiseks vajutage esmalt seda nuppu. Sellel lehel saate ka sihtkohti, näiteks e-posti aadresse või faksinumbreid salvestada.

Praegune menüütase

Kuvatakse aktiivse taseme ja järgmise taseme kuvanimi.

Seadistusmenüü loend

Aktiivse menüütaseme osaks olevad sätted kuvatakse loendina.
Kui alumise taseme menüüsid pole, kuvatakse sättekuva.
<Oleku monitor> kuva
Kui vajutate klahvi  (Oleku monitor), siis kuvatakse kuva <Oleku monitor>. Sellel kuval saate vaadata printimisolekut ja saatmisolekut ning teavet allesoleva tooneri- ja mäluhulga kohta.

Kopeeritud/prinditud/saadetud/salvestatud dokumentide olek ja logid

Kopeerimise, printimise või faksisaatmise saate tühistada sellel kuval. Sellel kuval saate tühistada kopeerimise, printimise või faksisaatmise.
Paljundamise tühistamine
Fakside saatmise tühistamine
Skannimise põhiomaduste kuva
Printimise tühistamine
Prindioleku ja prindilogi vaatamine

Tarvikud

Saate vaadata seadme olekut (allesjäänud toonerikogus või jääktooneri mahuti).
Riistvara andmed
Järelejäänud kulutarvikute hulga kontrollimine
Tõrkekuva
Teatud juhtudel kuvatakse tõrke ilmnemisel juhised, mida tõrke lahendamiseks teha. Järgige probleemi lahendamiseks kuvatavaid juhiseid. Teate korral rakendatavad meetmed
Näide.
paberiummistuse korral;
Kuva kohandamiseks, näiteks nuppude ümberpaigutamiseks või kiirklahvide loomiseks vajutage kuval <Avakuva> või põhifunktsioonide kuval klahvi . Puutepaneeli ekraani kohandamine
Saate muuta kuvadega seotud sätteid, näiteks seda, milline teave kuvatakse kohe pärast masina sisselülitamist ja kas kuvatakse ka info allesoleva paberi- ja toonerihulga kohta. <Kuvamise seaded>
Samuti saate määrata selle, milline kuva kuvatakse siis, kui kasutaja teatud aja jooksul ühtegi toimingut ei tee. <Funktsioon pärast automaatset lähtestust>
 näitab, et mäluseadmes/salvestusseadmes olevad andmed on krüptitud. Andmete haldamine mäluseadmes/salvestusseadmes
9CY7-04J