Tähemärkide sisestamine

Kui peate sisestama seadmesse tähti või sümboleid, siis kasutage selleks seadme puuteekraani klahve. Numbrite sisestamiseks võite kasutada ka numbriklahve puuteekraanist paremal.
Näide. Režiim <Tähemärgid>

Sümbolite sisestamise väli

Kuvatakse sisestatud sümbolid

Nupp <Tagasilüke>

Iga kord, kui seda nuppu vajutate, kustutatakse üks kursorist vasakul asuv sümbol.
Kui sümbol, mida kustutada soovite, ei asu kursorist vasakul, vajutage kursori liigutamiseks nuppu  või ().
Vajutage  (Tühjenda), kui soovite kõik sisestatud sümbolid kustutada.

Sisestusrežiimi nupp

Valige ripploendist sisestusrežiim.
<Tähemärgid>
tärgi sisestusrežiim
<Sümbol>
Sümboli sisestusrežiim
Sisestusrežiimi valimine võib vahel keelatud olla, sest mõnel kuval on see, mis tüüpi sümboleid sisestada saate, juba eelnevalt ära määratud.

Sümbolite sisestamise nupp

Samasugune klaviatuuripaigutus nagu arvutis.

Sisestusnupp

Vajutage seda nuppu uuele reale liikumiseks.

Nupp <Alt>

Vajutage seda nuppu, et kuvada ainult numbriklahvid.

Nupp <AltGr>

Vajutage seda nuppu üla- või allmärkidega klahvide kuvamiseks

Nupp <Tühik>

Vajutage seda nuppu tühiku sisestamiseks.

Nupp <Tõst>

Vajutage seda nuppu suurtähtede või sümbolite sisestamiseks.

Kursorinupp

Liigutage kursor sisestusväljale.
Numbriklahvi ikooni kuvamisel
Kui kuvatakse < Saate kasut. numbriklahve.>, saate puuteekraanist paremal olevaid numbriklahve kasutades numbreid sisestada.
Näide. Sätte <XY suhe> kuva
Kui kuvatakse < Sisestage numbriklahvidega.>, saate numbrite sisestamiseks kasutada vaid numbriklahve puuteekraanist paremal.
Sisestage sümbolid USB-klaviatuuri abil.
Saate tähtede sisestamiseks kasutada samuti USB-klaviatuuri, kui ühendate selle USB-liidesega (Esikülg). USB-klaviatuurilt tähti sisestades arvestage kindlasti allpool mainitut.
Määrake jaotises <AddOn-draiveri kasutus USB-sisendseadme jaoks> seade <USB seaded> olekuks <Väljas>. <AddOn-draiveri kasutus USB-sisendseadme jaoks>
USB-klaviatuuri abil saate sisestada ainult ASCII-märke.
Klahve, mida puuteekraani klaviatuuril pole, näiteks Delete, End, Tab, Esc ja funktsiooniklahvid, ei saa USB-klaviatuuril kasutada.
USB-klaviatuuri sisestusheli loomisel on aluseks toonid <Klahvi heli> ja <Vale sisestuse heli> helisätete kuval olevad sätted. Helide seadistamine
9CY7-04U