<Väline liides>

Väliste liidete seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<USB seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Väline liides>
USB-ühenduse seadete määramine.
<USB seadme kasutus>
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Väline liides>  <USB seaded>
Saate määrata, kas soovite kasutada masinat USB-seadmena.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<USB seadme kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui määrate selle väärtuseks <Väljas>, ei saa läbi viia printimis- ja skaneerimistöid USB-kaabli kaudu ühendatud arvutist.
<AddOn-draiveri kasutus USB-sisendseadme jaoks>
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Väline liides>  <USB seaded>
Saate määrata, kas soovite kasutada AddOn-draiverit USB sisendseadme ühendusteks.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<AddOn-draiveri kasutus USB-sisendseadme jaoks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Sõltuvalt selle AddOn-rakenduse tüübist, mis kasutab seadet, nagu klaviatuuri või kaardilugejat võib teil olla vaja määrata selle seade väärtuseks <Sees>. Kontrollimiseks, kas peate selle seade väärtuseks määrama <Sees>, vaadake enda kasutata AddOn rakenduse kasutusjuhendit või võtke ühendust edasimüüja või hooldusesindajaga.
<AddOn-draiveri kasutus USB-salvestusseadme jaoks>
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Väline liides>  <USB seaded>
Saate määrata, kas soovite kasutada AddOn-draiverit USB välismälu jaoks.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<AddOn-draiveri kasutus USB-salvestusseadme jaoks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Sõltuvalt selle AddOn-rakenduse tüübist, mis kasutab USB välismälu, võib teil olla vaja määrata selle seade väärtuseks <Sees>. Kontrollimiseks, kas peate selle seade väärtuseks määrama <Sees>, vaadake enda kasutata AddOn rakenduse kasutusjuhendit või võtke ühendust edasimüüja või hooldusesindajaga.
<USB-salvestusseadme kasutus>
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Väline liides>  <USB seaded>
Saate määrata, kas lubada USB-välismäluseadmete kasutamine.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<USB-salvestusseadme kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Printeridraiveri automaatse installimise piiramine>
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Väline liides>  <USB seaded>
See võimaldab teil vältida uue printeridraiveri installimist, kui vahetate masinaid USB-ühenduse kaudu ühendatud mitme masinaga.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Printeridraiveri automaatse installimise piiramine>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui ühendate mitu seadet, valige selle jaoks <Väljas>.
9CY7-0J0