Dokumendiklaasi puhastamine

Kui skaneerimisklaas on määrdunud, siis ei saa originaale selgelt skaneerida ning originaali formaadi määramine ei pruugi õnnestuda.
1
Lülitage toide välja ja eemaldage seadme toitepistik vooluvõrgust.
Masina väljalülitamine
Enne toite väljalülitamist kontrollige, kas seade on sisse lülitatud. Toite saab välja lülitada ka siis, kui seade mõnda toimingut teostab, kuid sel juhul võib toiming katkeda või andmed kahju saada.
2
Avage söötur.
3
Pühkige sööturi tagakülge ja dokumendiklaasi.
Pühkige dokumendiklaasi.
Pühkige dokumendiklaasi kaasas oleva puhastuslapiga.
Kui puhastusleht on must, loputage seda vees ja kuivatage enne kasutamist.
Pühkige sööturi tagakülge.
Kui mustus ei tule maha, niisutage pehme lapp veega, väänake see kuivaks ning pühkige sööturi tagakülge sellega. Seejärel pühkige sööturi tagakülge pehme ja kuiva lapiga. Enne jätkamist oodake, kuni pinnad on kuivanud.
Kui te ei saa mustust eemaldada
Niisutage pehme lapp nõrgatoimelise puhastusvahendiga, väänake lapp kuivaks ja pühkige seadet. Seejärel pühkige seadet pehme, kuiva lapiga.
4
Sulgege sööturi kaas ettevaatlikult.
5
Ühendage toitepistik seinakontakti ja lülitage toide sisse.
Seadme sisselülitamine
9CY7-01C