Igale funktsioonile sobiva paberiallika automaatne valimine

Paberiallikad, millel on valik <Paberiallika automaatne valimine> seatud olekusse <Sees>, valitakse automaatselt, kui valik <Paberi valik> on seatud olekusse <Aut.>. Paberiallikaid, millel on valik <Paberiallika automaatne valimine> seatud olekusse <Väljas>, ei valita automaatselt, kui neid ei valita käsitsi.
Selleks, et paberiallikat valitaks automaatselt, peab iga paberiallika puhul olema valitud üks järgnevatest pabertüüpidest.
1-poolne printimine: Õhuke*1, tavapaber, ümbertöödeldud, paks*1, värviline*1 (valge)
2-poolne printimine: Õhuke*1, tavapaber, ümbertöödeldud, paks*1, värviline*1 (valge)
*1 Saadaval on ainult paber, millele saab mõlemale poolele printida. Lisateavet leiate teemast „2-poolseks paljundamiseks või 2-poolseks printimiseks saadaval olev paber“.
Kui koopiamastaabiks on seatud <Autom.>, ei valita paberiallikat automaatselt.
Kui üks järgmistest režiimidest on seatud, ei valita paberiallikat automaatselt.
Brošüür
N ühele ID-kaardi koopia
Pöördega sortimine, pöördega grupeerimine
Valida tuleb vähemalt üks paberiallikas. Kuid ainult universaalalusele ei saa määrata olekut <Sees>.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Vajutage nuppu <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Paberisöödu seaded>  <Paberiallika automaatne valimine>.
3
Valige funktsioon.
<Muu> võimaldab teil määrata aruannete printimise paberiallika seaded.
4
Tehke valik <Sees> iga paberiallika juures, mida soovite valida automaatselt.
Kui tegite 3. toimingus valiku <Paljundamine>
Määrake, kas värvivalikut peab arvesse võtma.
Kui valite märkeruudu <Värvi arvestus>, valib seade automaatselt paberiallika värvilise paljundamise/printimise jaoks ja paberiallika mustvalge paljundamise/printimise jaoks vastavalt jaotises <Paberiallika automaatne valimine värvi põhjal> määratud seadetele.
Kui tegite 3. toimingus valiku <Printer>
Määrake, kas lisada mitu paberiallikat ühte gruppi. Kui paberiallika grupeerimine on määratud, toimub paberiallika valimine selle grupi piires automaatselt, kui valite printimise mis tahes sellesse gruppi kuuluva paberiallikaga. Paberiallika grupeerimise määramiseks märkige ruut <Rühma kasutus> seejärel vajutage igale paberiallikale grupi määramiseks nuppu <Muuda> ja vajutage nuppu <OK>.
Kui printimise ajal saab paber otsa ja uus samas formaadis paber asetatakse horisontaalselt (A4R ja LTRR) teise allikasse, millel on määratud automaatne valik, erineb see toiming sõltuvalt allpool näidatud funktsioonile.
<Paljundamine>, <Printer> ja <Juurdepääs failidele>: Printimine peatatakse ega muudeta horisontaalselt paigutatud paberi vastu.
Eespool mainitust erinevad funktsioonis. Seade muudab horisontaalselt asetatud paberiallika peale ja jätkab printimist.
5
Vajutage nuppu <OK>  <OK>.
9CY7-016