Originaalide asetamine ja paberi laadimine

See jaotis kirjeldab skannitavate originaalide asetamist ja printimiseks paberi laadimist. Sellest jaotisest leiate ka teavet paberiformaadi ja sisestatud paberi liigi kohta.

Originaalide asetamine

Selles jaotises kirjeldatakse dokumentide asetamist dokumendiklaasile ja sööturisse.

Paberi asetamine

Selles jaotises kirjeldatakse paberi asetamist paberisahtlisse ja universaalalusele.

Paberiformaadi ja -liigi määramine

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas määrata paberiallikasse sisestatava paberi formaati ja liiki.
Mitme väljastamise sihtkohaga seadmekonfiguratsioonide jaoks
Saate määrata printimise ajal iga funktsiooni jaoks paberi väljastamise sihtkoha. Eelprinditud paberi väljastussalve määramine
9CY7-00R