Originaalide asetamine

Asetage originaalid skaneerimisklaasile või sööturisse. Selliste originaalide korral nagu näiteks raamatud ja paksud/õhukesed paberid, mida ei saa sööturisse laadida, asetage originaal skaneerimisklaasile. Kui soovite skannida 2-poolseid originaale või skannida mitu lehte originaale, asetage need sööturisse. Laaditavate suuruste jne kohta saate lisainfot teemast Põhiseade ja 2-poolne topeltsöötur.
Kasutage täielikult kuivasid originaale
Originaale asetades veenduge, et originaalidel olev liim, tint või parandusvedelik oleks täielikult kuivanud.
Paberiummistuste vältimine
Ärge asetage sööturisse järgmist tüüpi originaale, kuna need võivad põhjustada paberiummistusi:
kortsunud või volditud paber;
kopeer- või isejäljenduv paber;
rullitõmbunud või kooldunud paber;
kattega paber;
rebenenud originaalid;
suurte aukudega originaalid;
india paber või eriti õhuke paber;
klammerdatud originaalid;
termosiirdeprinteriga prinditud paber;
lüümikud;
originaalid, millele on liimitud märkmepaberid;
kokkukleebitud originaalid;
läbipaistvate kaante vahel olevad originaalid.
Originaalide täpsem skannimine
Sööturisse asetatud originaale skannitakse nende masinasse söötmise ajal. Skannimisklaasile asetatud originaalid püsivad aga skannimise ajal paigal. Täpsema skannimistulemuse saamiseks on originaalid soovitatav asetada skannimisklaasile.
Kalkapaberi või lüümikute skannimine
Läbipaistvate (nt kalkal või lüümikutel) originaaldokumentide skannimisel asetage need skannimisklaasile ja katke tavalise valge paberilehega.
Dokumendi formaadid
Masin tuvastab enne skannimist automaatselt asetatud dokumendipaberi suuruse. Kui saadate faksidokumenti ning vastuvõtja masinas oleva paberi formaat on väiksem kui skannimisformaat, siis võib enne saatmist originaalkujutist vähendada või jagada see väiksemateks osadeks.

Dokumentide asetamine dokumendiklaasile

1
Avage söötur.
Kui asetate sööturisse originaaldokumendi, mis on avast suurem, ei pruugi originaali formaadi määramine õnnestuda.
2
Asetage dokument dokumendiklaasile prinditud pool all.
Joondage dokumendi nurk dokumendiklaasi vasaku ülanurgaga.
Kahepoolset originaali kopeerides asetage see nii, et alumine ja ülemine serv oleks õiges asendis, nagu alltoodud pildil näidatud.
3
Sulgege sööturi kaas ettevaatlikult.
Originaal on skannimiseks valmis.
Skannimise lõpulejõudmisel eemaldage originaal skannimisklaasilt.
Kui sööturi sulgete, kandke hoolt, et te ei vaataks läbi skannimisklaasi liikuvat valgust.
Kui skannimisklaasile asetatakse paks originaal, näiteks raamat või ajakiri, ärge vajutage sööturit tugevalt alla.
Skannimisklaasi ümber olevad märgid sisaldavad suurusi, mida automaatselt ei tuvastata.

Originaalide asetamine sööturisse

Ärge pange esemeid originaali väljastussalve, kuna see võib originaale kahjustada.
1
Joondage liugjuhikud, et need sobituksid teie originaalide suurusega.
2
Õhutage originaalide virna ja joondage servad.
Raputage originaalipakki väiksemate osadena ja joondage servad, koputades pakki paar korda vastu tasast pinda.
3
Asetage originaalid kirjapoolega üles originaalisööturisse nii kaugele kui võimalik.
Kui asetussügavus on piisav, süttib originaaliseade näidik.
Originaalid on nüüd skannimiseks valmis.
Täitmispiirangu jooned
Veenduge, et originaalipakk ei ületaks salve täitmispiirjooni (). Kui asetatud originaalid ületavad piirjooni, ei pruugi masin neid skannida või need võivad põhjustada paberiummistuse.
Kui sisestate volditud originaali
Enne sööturisse asetamist siluge alati originaalide kõik voldid ära. Kui originaalil on volte, võib masin kuvada veateate kuna originaali suurust pole võimalik korralikult tuvastada.
Joondage liugjuhikud tugevalt vastu originaali servasid
Liiga lõdvalt või liiga tihedalt paigutatud liugjuhikute korral võib paberi söötmine toimuda valesti või võib tekkida paberiummistus.
Originaalide skannimise ajal
Ärge lisage ega eemaldage originaale.
Skannimise lõppemisel
Eemaldage paberiummistuste vältimiseks skannitud originaalid originaalide väljastussalvest. Et originaalid ei ununeks originaalide väljastamise alusele, põleb signaaltuli originaalide väljastamise ajal ja vilgub mõnda aega pärast kõikide originaalide väljastamist.
Kui skannite pikki piklikke originaale
Kui skannite pikki piklikke originaale (kuni 630 mm pikkune), toetage originaale skannimise ja paberi väljastamise ajal käega.
Õhukesele paberile prinditud originaalide asetamisel
Õhukesed originaalid võivad kortsu minna, kui neid kasutatakse kõrge temperatuuriga või väga niiskes keskkonnas.
Veenduge, et te originaali sisestamise ajal liiga tugevalt ei lükkaks. Originaali ei pruugita õigesti sisse sööta või see võib põhjustada paberi kinnijäämise.
Kui skannite sama originaali mitu korda
Soovitatav on mitte skannida sama originaali üle viie korra (olenevalt paberi kvaliteedist). Originaal võib minna kortsu või volti või muutuda raskesti saadetavaks.
Värvilise originaali skannimisvahemik
Kui värvilist originaali skannitakse automaatse värvide eristamise seadistusega, võib masin selle tuvastada must-valge dokumendina, kui see sisaldab värvilisi osasid ainult hallides piirkondades, nagu on näidatud järgmisel joonisel.
Paberisöötmise
suund
: 10 mm
: 17 mm
Originaalide skannimiseks värvidokumendina seadke masin režiimi Täisvärv.
Kahepoolset originaali kopeerides asetage see nii, et alumine ja ülemine serv oleks õiges asendis, nagu alltoodud pildil näidatud.
Võite paigutada erineva suurusega originaale ja skannida neid kõiki korraga.
Erisuuruste originaalide koos paljundamine (Erisuurused originaalid)
Erisuuruste originaalide koos saatmine (erisuurused originaalid)
Erisuuruste originaalide koos saatmine/salvestamine (erisuurused originaalid)
9CY7-00S