Paber kiilub kinni paberiallikas

Vaadake ekraanilt järele, kus ummistus täpselt tekkis ja järgige alltoodud juhiseid paberi eemaldamiseks.
Enne käsitsemist kontrollige järgmist
Enne paberiummistuse likvideerimist kontrollige, et seadme ja lisaseadmete kaaned ning paberisahtlid oleksid suletud.

Paberiummistuse likvideerimine 1. paberisahtlist

1
Kontrollige, kas paber on 1. paberisahtlisse kinni kiilunud.
Avage paberisahtel.
Tõmmake kinnikiilunud paber õrnalt noole suunas välja.
Lükake paberisahtel kinni, kuni kostub klõps.
Paberisahtli sulgemisel olge ettevaatlik, et näppe mitte vahele jätta.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et jätkata pooleli jäänud tööd või jätkake paberiummistuste likvideerimist.

Paberiummistuse likvideerimine 2. paberisahtlist

1
Kontrollige, kas paber on paberisahtli ülemise parempoolse kaane sisse kinni kiilunud.
Avage paberisahtli ülemine parempoolne kaas.
Tõmmake kinnikiilunud paber õrnalt noole suunas välja.
Sulgege õrnalt paberisahtli ülemine parempoolne kaas, kuni kostub klõps.
2
Kontrollige, kas paber on paberisahtlisse kinni kiilunud.
Avage paberisahtel.
Tõmmake kinnikiilunud paber õrnalt noole suunas välja.
Lükake paberisahtel kinni, kuni kostub klõps.
Paberisahtli sulgemisel olge ettevaatlik, et näppe mitte vahele jätta.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et jätkata pooleli jäänud tööd või jätkake paberiummistuste likvideerimist.

Paberiummistuse likvideerimine 3. ja 4. paberisahtlist

1
Kontrollige, kas paber on paberisahtli ülemise parempoolse kaane või alumise parempoolse kaane sisse kinni kiilunud.
Avage paberisahtli ülemine parempoolne kaas ja alumine parempoolne kaas.
Tõmmake kinnikiilunud paber õrnalt noole suunas välja.
Sulgege õrnalt paberisahtli ülemine parempoolne kaas ja alumine parempoolne kaas, kuni kostub klõps.
2
Kontrollige, kas paber on paberisahtlisse kinni kiilunud.
Avage paberisahtel.
Tõmmake kinnikiilunud paber õrnalt noole suunas välja.
Lükake paberisahtel kinni, kuni kostub klõps.
Paberisahtli sulgemisel olge ettevaatlik, et näppe mitte vahele jätta.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et jätkata pooleli jäänud tööd või jätkake paberiummistuste likvideerimist.
9CY7-022