Fakside saatmine arvutist (Arvuti faksifunktsioon)

Sarnaselt printimisele, saate saata arvutis loodud dokumendid faksiga otse arvutist. See meetod eemaldab vajaduse faksimiseks dokumendid välja printida ja säästab paberit. Funktsiooni kasutamiseks tuleb arvutisse installida faksidraiver (Draiverite installimine).

Faksidraiveri spikker

Kui klõpsate faksidraiveri kuval [Help] (Windows) või  (Mac OS), kuvatakse spikrikuva. Kui te ei leia juhendist Kasutusjuhend vajalikku infot, sh draiveri funktsioonide ja nende seadistamise kohta, vaadake spikrit.
9CY7-083