Arvutist fakside saatmine

Selles jaotises kirjeldatakse fakside saatmist arvuti kaudu.
1
Avage dokument ja kuvage prindiekraan.
2
Valige masin ja klõpsake [Print] või [OK].
3
Klõpsake vahekaarti [Enter Destination] ja määrake siderežiim ja faksinumber, mida soovite kasutada.
[* Communication Mode]: Veenduge, et ekraanil kuvatakse [G3].
[* Fax Number/URI]: Veenduge, et ekraanil kuvatakse [Fax Number].
[* Fax Number]: Sisestage faksinumber.
Kui peate määrama välisliinile helistamiseks numbri, valige [Detailed Settings] [Add Outside Dialing Prefix to G3/IP Fax Number] ja lisage faksinumber tekstiväljale [G3].
Kui dialoogiboksis [Security Settings] on määratud valik [Confirm Fax Number/URI when Setting Destination], sisestage faksinumber väljale [Confirm Fax Number]. Lisainfo saamiseks vaadake faksidraiveri spikrit.
4
Klõpsake [Send].
Saatmine algab.
Saatmise tühistamiseks topeltklõpsake töölauaolekualas printeriikooni, valige tühistatav fail ja valige [Document]  [Cancel]  [Yes]. Kui ikooni ei kuvata, saate tühistada ka seadme juhtpaneeli kaudu. Saadetud ja vastuvõetud dokumentide oleku ja logi kontrollimine
Kui kuvatakse osakonna ID ja parooli või kasutajanime ja parooli sisestamise kuva
Sisestage osakonna ID ja parool või kasutajanimi ja parool,
1
Avage dokument ja kuvage prindiekraan.
2
Valige seade ja klõpsake nuppu [Show Details].
3
Klõpsake [General Settings].
4
Klõpsake [Add Destination].
5
Sisestage sihtkoha nimi väljale [Destination Name] faksinumber väljale [Fax Number], seejärel valige [Add] [Cancel].
Kui peate määrama välisliinile helistamiseks numbri, tehke paneelis [Special Features] valik [Outside Dialing Prefix] [Settings] ja sisestage number.
6
Klõpsake [Print].
Saatmine algab.
Saatmise tühistamiseks klõpsake dokis printeriikooni, valige tühistatav fail  ja valige [Delete] või . Kui ikooni ei kuvata, saate tühistada ka seadme juhtpaneeli kaudu. Saadetud ja vastuvõetud dokumentide oleku ja logi kontrollimine
Kui kuvatakse osakonna ID ja parooli sisestamise kuva
Sisestage struktuuriüksuse ID ja salasõna.
9CY7-084