Kaugfaksi kasutamine

Kui teil on multifunktsionaalne printer, millel ei ole faksi võimalust, saate siiski saata ja vastu võtta fakse teise, samasse võrku ühendatud printeri kaudu, millel on see funktsioon olemas. Sellisel juhul on võimalik ühendada faksifunktsiooniga printer ja ilma faksifunktsioonita printer vastavalt server-seadmega ja klient-seadmega. Faksifunktsiooni ja sideliinide jagamisega saate vähendada kulusid ja kasutada faksifunktsioone tõhusamalt.
Enne kaugfaksi kasutamist
Enne seadme server- või klient-seadmena kasutamist, tuleb määrata seaded.
Server-seadmete seaded <Saatmine> <Kaugfaksi seaded>
Klient-seadmete seaded <Saatmine> <Kaugfaksi saatmise seaded>
Selle funktsiooni kasutamine
Kõigepealt tuleb installida see valik. Süsteemi valikvarustus
Faksiteate saatmine
Klient-seadmest faksi saatmine toimub samal viisil, kui tavalisest seadmest. Faksi saatmise põhitoimingud
Faksi vastuvõtmine
Server-seadmelt vastu võetud faksid teisendatakse I-faksideks ja edastatakse klient-seadmesse. Server-seadmelt I-fakside edastamiseks klient-seadmesse ja klient-seadmes I-fakside vastuvõtmiseks on vajalik seadete määramine.
Server-seadmete seaded <Edasisaatmise seaded>
Klient-seadmete seaded E-posti/I-faksi side seadistamine
Kui kuvatakse osakonna ID ja parooli sisestamise kuva, sisestage server-seadmesse salvestatud ID ja parool.
Klient-seadmelt saadetud faksi saatjainfo prinditakse vastavalt server-seadmes määratud seadele. <Saatva seadme tunnus>
9CY7-088