Süsteemi valikvarustus

Süsteemi lisavarustuse paigaldamisega on võimalik seadme funktsionaalsust veel laiendada.

PS-printerikomplekt

See lisavarustus võimaldab kasutada seadet PS-printerina.

Vöötkoodide printimise komplekt

See lisavarustus võimaldab printida vöötkoode. Lisateavet leiate elektroonilise kasutusjuhendi teemast Bar Code Printing (Ribakoodide printimise juhend).

PCL rahvusvaheliste fontide komplekt

See lisavarustus võimaldab lisada järgmisi fonte PCL-printerile. Tänu sellele saate kasutata mitut väljundkeelt SAP Unicode'i keskkonnas.
Andale® ja WorldType® komplekt J (jaapani versioon)
Andale® ja WorldType® komplekt K (korea versioon)
Andale® ja WorldType® komplekt S (lihtsustatud hiina versioon)
Andale® ja WorldType® komplekt T (traditsiooniline hiina versioon)
Sõltuvalt regioonist, on märkide erinevusest tulenevalt saadaval neli erinevat fondiversiooni.

Super G3 faksikaart

Lisavarustus „Super G3 faksikaart“ võimaldab saata ja võtta vastu fakse. Samuti on võimalik saata arvutirakendustega loodud dokumente otse üle võrgu arvutist. Faksifunktsioon
Faksidraiver, mis võimaldab arvuti kaudu fakse saata, on seadmega kaasas.

Kaugfaksi komplekt

See valik on vajalik kaugfaksi funktsiooni kasutamiseks. Isegi, kui seade ei ole varustatud faksikaardiga, on sellelt võimalik fakse saata teise samasse võrku ühendatud seadme kaudu, millele on faksikaart installitud. Kaugfaksi kasutamine

Universaalne saatmisalus ja Smooth PDF komplekt

See valik on kasulik seadme saatmisfunktsioonide kasutamisel. See võimaldab muuta skaneeritud teksti ja joontest koosnevad kujutised muudetava suurusega piirjoonte andmeteks. Kontuurgraafikat saab kasutada programmis Adobe Illustrator. Silumisprotsessi saab kasutada ka kontuurandmete teksti jaoks, mis võimaldab jätta vähem konarliku serva, kui arvuti monitoril või väljaprindil tavaliselt.

Universaalne digiallkirja komplekt (saatmisfunktsiooni jaoks)

See valik võimaldab teil turvaliselt kasutada seadme saatmisfunktsiooni. See võimaldab teil saata PDF või XPS faili koos sertimiskeskuselt saadud kordumatu digitaalse kasutaja signatuuriga. See võimaldab PDF- või XPS-faili vastuvõtjal kontrollida, kes selle allkirjastas. Digitaalse signatuuri lisamine

Valikandmete salvestuskomplekti

See valik suurendab seadmes hoitavate dokumentide salvestusruumi.
Komplekti Valikandmete salvestuskomplekti paigaldamine kustutab seadmes olevad dokumendid ja neid ei saa enam printida. Printige seadmes hoitavad dokumendid enne komplekti Valikandmete salvestuskomplekti paigaldamist või saatke seadmes hoitav dokument pärast komplekti Valikandmete salvestuskomplekti paigaldamist arvutisse tagasi.

Failivormingud ja lisatoodete vajalikkus

Vastavalt teie kasutatud failivorminutele ja funktsioonidele, võib olla vaja lisatooteid. Vaadake järgmist tabelit.
: Standardfunktsioon   : Vajalik lisavarustus
Failivorming (üksikasjalikud seaded)
Skaneeri ja saada / Skaneeri ja salvesta
JPEG
TIFF
PDF; vektorgraafika
PDF; kompaktne
PDF (OCR (tekstituvastus))
PDF (Krüpteerimine)
PDF (Seadme allkiri)
PDF (Kasutaja allkiri)
PDF (Vormingusse PDF/A)
XPS (Kompaktne)
XPS (OCR (tekstituvastus))
XPS (Seadme allkiri)
XPS (Kasutaja allkiri)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Funktsiooniga juurdepääs salvestatud failidele, saab kasutada järgmisi failivorminguid. JPEG, TIFF, PDF, XPS. Teistes vormingutes printimiseks teisaldage failid arvutisse ja printige printeri draiveri kaudu vms.
9CY7-0U1