Juhendid ja nende sisu

Seadmega on kaasas järgmised juhendid. Otsige neist vajadusel teavet.
Olulised ohutusnõuded
Selles juhendis kirjeldatud sisu on ette nähtud seadme kasutaja ja teiste isikute kehavigastuste ja varalise kahju vältimiseks.
Seadistusjuhend
Selles juhendis kirjeldatakse masina esmakordsel sisselülitamisel vajalikke algsätteid ning kirjeldatakse tarkvara ja draiveri installimist.
Kasutusjuhend (käesolev juhend)
Selles juhendis kirjeldatakse printeri kõiki funktsioone. Juhendit saab vaadata veebibrauseris. Saate sirvida teavet kategooria järgi või sisestada märksõna, et otsida kindla teemaga seotud lehti. Juhendi Kasutusjuhend kasutamine
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Seadme seadistamine (PS/PCL/UFR II Printer))
Selles veebibrauseris loetavas juhendis kirjeldatakse, kuidas kasutada PS/PCL/UFR II printerit. See on loetav veebijuhendi veebibrauseris.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Selles veebibrauseris loetavas juhendis kirjeldatakse, kuidas kasutada juurdepääsu haldamise süsteemi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. See on loetav veebijuhendi veebibrauseris.
Juhendid ikooniga leiate siit.
9CY7-005