Sissejuhatus

Selles peatükis kirjeldatakse juhiseid, kuidas kasutada Kasutusjuhend , kohustustest loobumisi, autoriõigusega seotud teavet ja muud klientide jaoks tähtsat teavet. Lugege seda peatükki vastavalt vajadusele.

Seadme kasutusjuhendid

See jaotis kirjeldab erinevaid kasutusjuhendeid, kust leiate teavet Kasutusjuhend (käesolev kasutusjuhend) kasutamise ning seadme funktsioonide ja kasutustoimingute kohta.

Kohustustest loobumine ja autoriõigus

Selles peatükis saate lugeda lahtiütlemisi ja autoriõigustega seotud teavet.
9CY7-000