Tiheduse reguleerimine

Kui printimise tihedus erineb oluliselt algsest dokumendist, siis järgige skannimistiheduse reguleerimiseks alltoodud juhiseid, et dokument vastaks paremini originaalile.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus)  <Reguleerimine/hooldus> <Kujutise kvaliteedi reguleerimine> <Optilise tiheduse korrigeerimine>.
2
Reguleerige tihedust.
Kui seadistatud on <Tume> pool, siis suurendatakse maksimaalse tihedusega prinditavaid alasid. Kui seadistatud on <Hele> pool, siis prinditakse täidetud alad, tekst ja jooned pooltoonidena, nii et osad punktid jäetakse vahele. Seadet tuleks kasutada peamiselt vahepealsete tiheduste reguleerimiseks.
3
Vajutage nuppu <OK>.
9CY7-0LX