Kopeerimise/printimise/faksi/skannimise jaoks lehtede arvu kontrollimine

Puutepaneeli ekraanil saate kontrollida kopeerimise, faksimise, skannimise ja printimise lehekülgede koguarvu.
1
Vajutage klahvi [Loenduri/seadme info].
Kuval <Avakuva> kuvatavad üksused.
Juhtpaneel
2
Kontrollige kopeeritud, skannitud ja prinditud lehekülgede koguarvu.
Kui soovite kontrollida skannitud ja saadetud lehekülgede koguarvu, vajutage nuppu <Sa/fa. loenduri kontroll>.
Saate printida loendi, kus kuvatakse kopeerimiseks, printimiseks, skannimiseks ja faksimiseks kasutatavate lehtede arv.
Samuti saate kontrollida iga AddOn loenduri teavet. Vajutage ekraanil 2. sammus nuppu <AddOn-loend. kontroll>. Kui vajutate samal ekraanil <Seadmeinfo/muu> <Seadme konfiguratsioon>, saate kontrollida masinasse installitud suvandeid.
Teabe jaoks loendamistingimuste kohta pöörduge oma edasimüüja või hooldusesindaja poole.
Lisateavet teenuse <Monitoorimise teenus> kohta saate edasimüüjalt või hooldusesindajalt.
9CY7-0H0