Kuval <Avakuva> kuvatavad üksused.

Selles jaotises kirjeldatakse kuval <Avakuva> kuvatavaid üksusi.

Funktsiooninupud

Nende nuppude abil saate avada põhifunktsioonide, nt „Paljundamine“ või „Skaneeri ja saada“ kuvasid.
Kui sageli kasutatavad sätted on seadistatud kui <Isiklik>/<Jagatud>, lisatakse need kuvale nuppudena.
Nupu pika vajutamise korral kuvatakse vastava nupuga seotud seaded.

Otseteed

Sageli kasutatavatele funktsiooninuppudele saab otseteed määrata. Sagedasti kasutatava funktsiooni otsetee loomine

Selle nupu abil saate kohandada ja hallata kuva <Avakuva>. Menüü kuvamiseks võite ka vajutada ja hoida näppu taustapildil.
Kuva <Avakuva> kohandades saate muuta taustapilti või nuppude suurust. Haldusseadete abil saate kuvada/peita ajajoont vmt. Kuva <Avakuva> kohandamine
Saate ka kuvada <Menüü>, kui hoiate näppu pikalt kuva <Avakuva> tausta peal.

<Logi sisse>/<Logi välja>

Seda nuppu vajutades saate sisse või välja logida. Seadmesse sisselogimine

 (Seaded/salvestus)

Kui vajutate seda nuppu, avaneb kuva <Seaded/salvestus>.

<Ajajoon>

Mõne funktsiooni jaoks saate kuvada seadete ajalugu ja teatisi. Lisateavet leiate jaotisest Ajajoone Kuva Spetsifikatsioonid.

 (Oleku monitor)

Saate vaadata printimisolekut, fakside saatmise/vastuvõtmise olekut, kasutusajalugu jne. Samuti saate kontrollida allesoleva paberi ja tooneri hulka, tõrgete olekuid jm. Puuteekraani kasutamine

Nupu kuvamise piirkond

Olenevalt masina režiimist ja kasutusolekust kuvatakse vasakult paremale järgmist kolme tüüpi nupud. Pange tähele, et kuvatavad nupud erinevad olenevalt teie mudelist ja installitud suvanditest.
Nupp USB-mälu eemaldamiseks
: Mäluseadme eemaldamise kinnituskuva
Nupp, mis käivitab taaste-/asendus-/varustustoimingu
: Paberiummistuse eemaldamistoimingute kuva
: Klambriummistuse eemaldamistoimingute kuva klammerduskassetti vahetamise protseduuri kuva
: Toonerikasseti vahetamistoimingu kuva
: Jääktooneri mahuti vahetamistoimingu kuva
: Klambrijääkide/augustusjääkide/lõikejääkide eemaldamistoimingu kuva
: Varuosa vahetamistoimingu kuva
Nupp <Keele/klaviatuuri lüliti>
: Kuvatava keele/klaviatuuri vahetamise kuva

Oleku kuvamise piirkond

Masina, pooleliolevate protsesside, tõrgete jmt olekud kuvatakse sõnumite ja ikoonidega. Teate korral rakendatavad meetmed

Numbrinupud ([0] kuni [9], [*], [#])

Vajutage sisestamiseks numbrilised väärtused, * ja #. Tähemärkide sisestamine

 (Lähtesta)

Vajutage sätete tühistamiseks ja varem määratud sätete taastamiseks.

 (Alusta)

Vajutage dokumentide paljundamise või skaneerimise alustamiseks. Saate kohandada puuteaega, mis on vajalik protsessi alustamiseks. <Start-klahvi puutetuvastuse viivitus>

 (Tühjenda)

Vajutage sisestatud väärtuste või tähtede kustutamiseks.

/

Vajutage ekraanil kuvatavate numbriklahvide vahemiku laiendamiseks või kitsendamiseks.
kuni  kuvatakse muudel kuvadel kui <Avakuva>.
9CY7-04K