Turbemeetmete rakendamine

Seadme tõhusama kasutamise huvides saab olulisi andmeid seadmesse salvestada ja seadme kaudu jagada. Lisaks suurendab see seadme väärtust infovarana.
Seade pakub mitmesuguseid turbe tugevdamiseks ette nähtud funktsioone, näiteks infolekete tõkestamiseks, volitamata juurdepääsu tõkestamiseks ning konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks.
Turbefunktsioonide rakendamise korral saate seadet ohutumalt kasutada.
9CY7-0RR