Mitmesugused turbefunktsioonid

Kas teile valmistavad muret järgmised probleemid?
Järelevalveta väljastus
Volitamata juurdepääs
Valesse sihtkohta saadetud faksid
Seadmest konfidentsiaalsete andmete kustutamise unustamine
Infolekete ja volitamata juurdepääsu tõkestamiseks pakub seade mitmesuguseid turbefunktsioone.
Selles jaotises on kirjeldatud kindlate olukordade jaoks ette nähtud funktsioone.
Turbemeetmete rakendamine ei garanteeri kogu teabe kaitstust.
Funktsiooni Import All (Impordi kõik) abil saab mitme eri seadme haldamiseks kasutada samu seadeid. Seadete andmete importimine/eksportimine

Dokumentide lekkimise ja muutmise tõkestamine

Konfidentsiaalseid dokumente hallates on oluline toime tulla probleemidega, nagu lekkimine, kaotsiminek ja muutmine. Seade on varustatud paber- ja elektrondokumentide lekkimise ja volitamata muutmise tõkestamiseks ette nähtud turbefunktsioonidega, nagu väljundisse nähtamatu teksti manustamine, printimise alustamine alles pärast kasutaja sisselogimist seadmesse ning PDF-dokumentidele allkirja lisamine.
Dokumentide lekkimise, muutmise jms tõkestamiseks kasutage turbemeetmetena järgmisi funktsioone.
Sund-ootefunktsioon
Prinditud materjalide mahaunustamise, tahtmatu infolekke, vale sisu printimise jms vältimiseks saab administraator seadistada enne printimist dokumendi salvestamise nõude. Masinas hoitavate dokumentide printimine
Krüpteeritud turvaprint
Krüpteeritud turvaprintimise kasutamise korral saate oma arvutist edastada seadmesse krüpteeritud printimisandmed. See aitab printimisandmete saatmisel vähendada infolekete ohtu ja printida turvalisemalt. Ohutum printimine krüptitud turvaprintimisega
Digital Signature
Seadmes loodud dokumentide usaldusväärsuse suurendamiseks saate skannitud dokumentidele lisada allkirju. Digiallkirja lisamiseks kasutatakse võtme- ja sertifikaadimehhanismi, mis võimaldab teil tuvastada dokumendi loonud seadet ja/või kasutajat ning tagada, et andmeid ei oleks muudetud. Saadetud failile digitaalsignatuuri lisamine
Krüpteeritud PDF
Saatmise/salvestamise jaoks PDF-failide krüptimiseks saab originaaldokumendi skannimisel määrata parooli. See vähendab ohtu, et kõrvalised isikud saavad faile vaadata või redigeerida. Krüptimise teostamine

Võrgule volitamata juurdepääsu tõkestamine

Kuigi pilvteenused on Interneti teel andmete edastamist hõlbustanud, on pahatahtlikel kolmandatel isikutel võrgunõrkuste tõttu siiski võimalik side sisu luurata või muuta. Seade pakub mitmesuguseid võrguturbe tugevdamise meetmeid, nagu side lubamine üksnes kindlate IP-aadressidega ning teabeedastuseks ette nähtud andmete krüptimine.
Volitamata võrgujuurdepääsu jms tõkestamiseks kasutage turbemeetmetena järgmisi funktsioone.
Tulemüüri seaded
Kolmandate isikute volitamata juurdepääsu ning võrgurünnete ja turbemurrete tõkestamiseks saab sideühenduse lubada ainult kindla IP-aadressiga seadmetega. Andmeside piiramine tulemüüride abil
Proksi seaded
Turbe tugevdamiseks võite võrguväliste ühenduste (nt veebisaitide sirvimine) jaoks kasutada puhverserverit. Puhvri seadmine
TLS-seaded
TLS on protokoll võrgu kaudu saadetavate andmete krüptimiseks ja seda kasutatakse sageli veebibrauseri või e-posti rakenduse kaudu toimuvas sides. TLS võimaldab turvalise võrguside, kui loote printeriga ühenduse erinevates olukordades, näiteks Remote UI (Kaugkasutajaliidese) vahendusel või aadressiraamatu tarkvara abil. TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine
IP turvalisuse (IPSec) seaded
Kui TLS krüptib ainult konkreetses rakenduses (nt veebibrauser või e-posti rakendus) kasutatavad andmed, krüptib IPSec (kõik) IP-paketid tervikuna. Tänu sellele on IPSec TLS-ist mitmekülgsem turbesüsteem. IPSec-protokolli seadete konfigureerimine
IEEE 802.1X seaded
Kui printer püüab luua ühenduse ja alustada sidet mõne 802.1X võrguga, peab printer läbima kasutajate autentimise tõestamaks, et ühenduse looja on volitatud kasutaja. Autentimisteave saadetakse RADIUS-serverisse, mis seda kontrollib ning olenevalt autentimise tulemusest lubab või keelab sideühenduse võrguga. Kui autentimine nurjub, blokeerib kohtvõrgulüliti (või pääsupunkt) juurdepääsu võrku väljastpoolt. Seadme saab ühendada 802.1X-võrku klientseadmena. IEEE 802.1X konfigureerimine Autentimisseaded

Ekslikust saatmisest tulenevate probleemide ennetamine

Ekslik saatmine valesse sihtkohta või hooletusvead, nagu vale faksinumbri sisestamine, võivad põhjustada konfidentsiaalsete andmete lekkimise. Teabe saatmisel pakub seade mitmesuguseid turbe tugevdamise meetmeid, nagu lubatud sihtkohtade piiramine ja enne saatmist faksinumbri kaks korda sisestamise nõue.
Ekslikust saatmisest tulenevate probleemide tõkestamiseks kasutage turbemeetmetena järgmisi funktsioone.
Aadressraamatu PIN-kood
Olulistele ärikontaktidele ja muudele sihtkohtadele, kelle kuvamist kõigile kasutajatele te ei soovi, saate aadressraamatus määrata pääsunumbri. Juurdepääsu keelamine aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade jaoks
Aadressraamatu pääsunumbrite haldamine
Aadressraamatust delikaatse teabe või isikuandmete lekkimise ennetamiseks saate määrata PIN-koodi või keelata aadressraamatus teatud sihtkohtade kuvamise. Samuti võite peita kogu aadressraamatu. Aadressiraamatu peitmine
Aadressraamatu kasutamise piiramine
Saate määrata, kas soovite aadressraamatu ja kiirvalimisklahvid peita. Faksi ning skannimise ja saatmise jaoks saate määrata erinevad seaded. Aadressiraamatu kasutamise piiramine
Uute sihtkohtade piiramine
Fakside või skannitud dokumentide saatmisel lubatud sihtkohad saab piirata aadressraamatusse või kiirvalimisklahvina salvestatutega, jaotisse <Lemmikseaded> või <Saada minule> salvestatutega või LDAP-serverist otsitavatega. Uute sihtkohtade piiramine
Piira e-posti saatmist iseendale
Saate määrata piirangu, mille korral isikliku autentimisteabega sisse logitud kasutajad saavad skannitud dokumente saata üksnes isiklikule e-posti aadressile. Lubatud e-posti adressaatide piiramine valikuga <Saada minule>
Piira failide saatmist isiklikku kausta
Saate määrata piirangu, mille korral isikliku autentimisteabega sisse logitud kasutajad saavad skannitud dokumente saata üksnes oma isiklikku kausta. Failide saatmise lubamine vaid isiklikku kausta
Piira saatmist domeenidele
Saate piirata e-posti ja I-faksi sihtkohti üksnes kindlal domeenil saadaolevate aadressidega. Domeeni määramise korral saate samuti määrata, kas lubatud on saatmine alamdomeenidesse. Sihtdomeeni piiramine
Sisestatud faksinumbri kinnitus
Vale numbri valimise takistamiseks saate nõuda, et kasutajad sisestaksid faksinumbri kaks korda. Faksinumbrite kinnitamine enne saatmist
Luba faksidaiverist saatmine
Saate kasutajatele keelata arvutist fakside saatmise. Arvutist fakside saatmise piiramine
Saatmise kinnitamine kui kaasatud on faksi sihtkoht
Saate seadme faksi sihtkohta saatmise korral seadistada kuvama kinnituskuva. Faksisihtkohtade kinnituskuva kuvamine
Enne saatmist dokumentide eelvaate kuvamine
Enne saatmist saate skannitud kujutisi kontrollida. Skannitud kujutiste kontrollimine enne saatmist (eelvaade)

Seadme kasutamisel konfidentsiaalse teabe lekkimise tõkestamine

Seade on väärtuslik infovara, kuna talletab olulisi andmeid. Üks oluline turbemeede on veendumine, et seadmesse ei jääks pärast selle kasutuselt kõrvaldamist konfidentsiaalset teavet. Kasutamise ajal turbe tugevdamiseks pakub seade mitmesuguseid meetmeid, nagu registreerimata kasutajatel seadme kasutamise tõkestamine ning seadme käivitamisel ajutiste tööandmete täielik kustutamine.
Seadme kasutamisel konfidentsiaalse teabe lekkimise tõkestamiseks kasutage turbemeetmetena järgmisi funktsioone.
Süsteemi kinnitamine käivitamisel
Käivitamisel kontrollitakse seadme püsivara, süsteemi ja AddOn-rakenduste terviklikkust. <Süsteemi valideerimise seaded>
McAfee Embedded Control
Kui seade töötab, kasutatakse teenust McAfee Embedded Control programmide volitamata muutmise ja käivitamise vältimiseks, et suurendada süsteemi töökindlust. <Süsteemi valideerimise seaded>
Isiklik autentimishaldus
Kasutajate isiklikuks autentimiseks saab kasutada kasutajanime ja parooli. Kolmandate isikute volitamata juurdepääsu tõkestamine ja kasutuspiirangute määramine aitab hoida kõrgemat turbetaset ja võimaldab seadet tõhusamalt kasutada. Kasutajate haldamine
Andmete krüptimine mäluseadmes/salvestusseadmes
Mäluseadmes/salvestusseadmes saab andmeid automaatselt krüptida, et vältida infolekkeid salvestusseadme eemaldamise korral. Andmete haldamine mäluseadmes/salvestusseadmes
Lähtesta kõik andmed/seaded
Saate taastada seadme seadete tehases seadistatud vaikeväärtused. Kõik mäluseadmel olevad andmed kirjutatakse üle nullandmetega (0), mis takistab tundlike andmete lekkimist mäluseadme vahetamise või kasutuselt kõrvaldamise korral. Kõigi andmete/seadete lähtestamine
Security Policy Settings
Turvapoliitika kirjeldab ettevõttesisese infoturbe eeskirju. Selle masinaga saab mitu turvapoliitikasätet seada koos. Turbereeglite rakendamine masinale
Luba vaikeparooli kasutamine kaugjuurdepääsuks
Saate turvalisuse huvides keelata seadmes kasutajate sisselogimise Remote UI (Kaugkasutajaliidesesse) kasutaja „Administraator“ vaikeparooliga (7654321). <Luba vaikeparooli kasutamine kaugjuurdepääsuks>
9CY7-0RS