PCL

Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A“, „B“, „C“, ja „No“) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Paberisääst>
<Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Suund>
<Püstform.>, <Rõhtform.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Fondiallikas>
<Sisemine>, <Trkv./väline>
Jah
Jah
Ei
C
Settings for Printer Settings
<Fondinumber>
0 kuni 104; 0 (kui fondi allika säte on Sisemine.)
1 kuni 999; 1 (kui fondi allika säte on Trkv./väline.)
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Punkti suurus>*1
4,00 kuni 999,75 <punkt>; 12,00 <punkt>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Samm>*1
0,44 kuni 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Vormi read>
5 kuni 128 <jooned>; 64 <jooned>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Märgikood>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Kohand. paber>
<Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Mõõtühik>*1
<Millimeetrid>, <tollid>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<X-mõõt>*1
98,0 mm kuni 1200,0 mm; 457.2 mm
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Y-mõõt>*1
98,0 mm kuni 320,0 mm; 320.0 mm
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Lisa CR LF-ile>
<Jah>, <Ei>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Suurenda A4 prindiala>
<Sees>, <Väl.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Pooltoonid>
<Veahajutus (ainult 600 dpi)>: <Sees>, <Väl.>
<Tekst>: <Lahutus>, <Gradatsioonid>
<Graafika>: <Lahutus>, <Gradatsioonid>
<Kujutis>: <Lahutus>, <Gradatsioonid>
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<Vastendusmeetod>
<Üldine>, <Tajutav>, <Kolorimeetr.>, <Ere foto>, <Allalaadimisprofiil>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<Halli kompensats.>
<Tekst>: <Sees>, <Väl.>
<Graafika>: <Sees>, <Väljas>
<Kujutis>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
B
Settings for Printer Settings
<BarDIMM>
<Luba>, <Keela>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Väl.>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <>>>
Jah
Jah
Jah
C
Settings for Printer Settings
*1 Tähistab üksusi, mis ilmuvad ainult siis, kui sobiv valikuline toode on kasutamiseks saadaval või kui sobiv säte on määratud.
9CY7-0JX