Seaded/salvestus

Saate seadet kohandada vastavalt oma keskkonnale ja vajadustele, konfigureerides selles peatükis kirjeldatud seaded. Konfigureerimise alustamiseks vajutage  (Seaded/salvestus).
Selles jaotises kirjeldatakse, mida saab menüü Seaded/salvestus iga üksusega konfigureerida. Pange tähele, et saadavalolevad üksused erinevad olenevalt sisseloginud kasutaja õigustest ja kasutatavatest seadmetest.
Heliseaded (helitugevuse reguleerimine) kuvavad, kui vajutate nuppu <Helitugevuse seaded>.
Sõltuvalt seadmesse paigaldatud lisavarustuse konfiguratsioonist ei pruugi kõik seaded kuvada.
Olenevalt seadetest ei pruugi mõni muudatus kohe kajastuda. Sellisel juhul tuleb teha mõni järgmistest toimingutest.
Muudatuste kinnitamiseks vajutage ekraanil nuppu <Jah>.
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus) <Rak. sea. muudat.>.
Taaskäivitage seade.
Administraatori seadistatavad üksused erinevad tavakasutajatele saadaval olevatest üksustest. Seadistatavad üksused erinevad ka olenevalt administraatoriõigustega kasutajate määratud funktsioonide piirangutest.

Seadete loendid

Seaded ja väärtused on toodud jaotises Seade kirjeldus. Tehases määratud vaikeseaded on paksus punases kirjas.
„DeviceAdmin“ ja „NetworkAdmin“
Tabelis Seaded/salvestus on iga üksuse jaoks määratud väärtused „DeviceAdmin“ ja „NetworkAdmin“. Kui seadme jaoks on määratud administraatori roll, saavad taseme Administrator õigustega kasutajad muuta kõiki seadeid, kuid tavakasutajatele kehtivad piirangud ja nad saavad muuta vaid teatud seadeid. Kasutajad, kellel on taseme DeviceAdmin või NetworkAdmin õigused, saavad teatud seadeid muuta isegi juhul, kui need on piiratud. Nende seadete puhul tähistab märge „Jah“ või „Ei“ seda, kas seadet saab muuta taseme DeviceAdmin ja NetworkAdmin õigustega kasutaja.
„Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu“
Tabelis Seaded/salvestus on iga üksuse jaoks määratud väärtus „Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu“. Märge „Jah“ või „Ei“ tähistab seda, kas seadet saab Remote UI (Kaugkasutajaliideses) määrata või mitte.
Impordi kõik funktsioonid
Tabelis Seaded/salvestus on tähistatud väärtus „Impordi kõik funktsioonid“. Olenevalt sellest, kas seadet saab pakikaupa importida, on tabelis märge „A“, „B“, „C“ või „Ei“.
A, B ja C tähendused
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
Sellest jaotisest saate teada, millistele Remote UI (Kaugkasutajaliidese) pakikaupa eksportimise funktsiooni seadetele vastavad jaotise Seaded/salvestus üksused. „-“ tähistab üksusi, mida ei impordita/ekspordita. Kõigi sätete import/eksport
Remote UI (Kaugkasutajaliideses) pakikaupa eksportimiseks saadaval olevad üksused

<Isiklikud seaded> ja <Seadme seaded>

Kui kasutaja autentimine (Kasutajate haldamine) on lubatud ja te kasutate administraatori õigustega sisselogimiseks nuppu (Seaded/salvestus), siis kuvatakse ekraanil <Isiklikud seaded> ja <Seadme seaded>. Valiku <Isiklikud seaded> tegemise ja isikupärastatavate üksuste muutmise korral salvestatakse seaded seadmesse sisselogitud kasutaja isiklike seadetena (Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada). Valiku <Seadme seaded> tegemise korral salvestatakse seaded seadme seadetena. Kui logite sisse ilma administraatori õigusteta kasutajana ja muudate isikupärastatavaid seadeid, siis just nagu valiku <Isiklikud seaded> tegemise korralgi registreeritakse seaded isiklike seadetena, kuid mitte seadme seadetena.
9CY7-0H5