Faksi liini seaded

Et kasutad seadmes faksifunktsiooni, salvestage faksinumber ja ettevõtte või osakonna nimi, mis kuvatakse/prinditakse faksi saates faksi saaja faksiseadmes. Määrake samuti sidekanali tüüp.
Valikulise faksifunktsiooniga mudelid
Faksifunktsiooni kasutamiseks peavad olema installitud vajalikud faksilisad. Süsteemi valikvarustus
Kui seade kasutab kaugfaksi klientseadet
Sätteid <Seadme nime salvestus> ja <Liini tüübi valik> alltoodud juhistes pole vaja.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Vajutage nuppu <Funktsiooniseaded> <Saatmine> <Faksi seaded>  <Liini määramine>.
3
Valige <Liin 1> <Seadme telefoninumbri salvestus>.
4
Sisestage faksinumber ja vajutage nuppu <OK>.
Salvestatud faksinumber edastatakse saajale.
5
Sisestage nimi menüüs <Seadme nime salvestus> ja vajutage nuppu <OK>.
Salvestatud nimi edastatakse saajale.
Määratud seadme nime asemel võite kuvada või printida saatja nime. Faksi saatmise põhitoimingud
6
Valige liini tüüp menüüs <Liini tüübi valik> ja vajutage nuppu <OK>.
Kui te pole kindel, mis tüüpi liini kasutate, võtke ühendust edasimüüjaga või oma telefoniettevõtte müügiesindusega.
Konfigureerige seaded vastavalt oma faksiandmetele.
Saate redigeerida liini valiku kuval kuvatavat liini nime sättega <Valitud liinimenüü liini nime muutmine>*1. <Valitud liinimenüü liini nime muutmine>
Saate muuta aadressiloendi kuva vastavalt valitud liinile jaotises <Liini valiku vaikeaadressiloend>*1. <Liini valiku vaikeaadressiloend>
*1 Tähistab üksusi, mida ei saa kuvada seadete/salvestuse ekraanil, sõltuvalt teie seadme mudelist või regioonist.
9CY7-04A