Etherneti seadistamine

Ethernet on standard, mis näeb ette kohtvõrgu sidemeetodid. Tavaliselt saab ühendusmeetodi (pooldupleks/täisdupleks) ja Etherneti tüüp (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) seada automaatselt. Saate need seada eraldi, kui lülitate seade ümber käsitsi seadistamisele.
<Etherneti draiveri seaded> on nii põhiliini kui alamliini jaoks olemas. Salvestage seaded vastavalt vajadusele.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>  <Etherneti draiveri seaded>.
Alamliini Etherneti seadete määramiseks vajutage <Eelistused>  <Võrk> <Alamliini seaded> <Etherneti draiveri seaded>.
3
Seadistage Ethernet.
Tavaliselt vajutage seade <Automaattuvastus> jaoks nuppu <Sees>. Ühendusmeetod ja Etherneti tüüp tuvastatakse ja konfigureeritakse automaatselt.
Etherneti käsitsi seadistamine
1
Vajutage nuppu <Väljas> kuval <Automaattuvastus>.
2
Valige ühendusmeetod.
 <Pooldupleks>
Saatmine ja vastuvõtt toimuvad vaheldumisi. Valige see, kui ühendatud marsruuter on seadistatud kasutama ühendusmeetodit pooldupleks.
 <Täisdupleks>
Saatmine ja vastuvõtt toimuvad samaaegselt. Reeglina valige see.
3
Valige Etherneti tüüp.
Valige <10BASE-T>, <100BASE-TX> või <1000BASE-T> seade <Ethernet tüüp> jaoks.
4
Vajutage nuppu <OK>.
5
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus) <Jah>.
9CY7-03Y